citaat van de dag

“De PvdA moet ophouden met de obsessie voor de onderste 5%.”
(Martin Sommer, Volkskrant, 27 oktober 2010)

Volgens Martin Sommer moet de PvdA zich -samen met GroenLinks en D66- vooral richten op de grote groep mensen met middeninkomens. Die zou de PvdA verwaarloosd hebben. Ik vind zijn analyse incompleet, omdat hij geen rekening houdt met opleidingsniveau. De achterban en het kader van D66 en GroenLinks bestaan voor 90% uit mensen met een HBO+ opleiding. Deze partijen hebben nauwelijks binding met tweederde van de kiezers die een opleiding hebben op MBO-niveau of lager. De SP komt nadrukkelijk wel op voor deze groep, die hard moet werken voor de kost en zich te weinig vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer.

Er is niks ouderwets aan knokken voor een fatsoenlijke ontslagbescherming, de WW, de rechten van postbestellers of buschauffeurs. Dat GL en D66, met hun achterban van goedopgeleide non-profit intellectuelen, zich daar te goed voor voelen is jammer. De PvdA moet daar als volkspartij niet in meegaan. Anders is de SP binnenkort ècht de grootste.

Overigens Martin: opkomen voor de allerarmsten is geen obsessie, maar een teken van beschaving.

%d bloggers liken dit: