IPCC-wetenschapper hekelt klakkeloze steun voor CCS

Wetenschappers zijn te optimistisch over de afvang en opslag van CO2 (CCS) als middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zegt Heleen de Coninck, klimaatonderzoeker bij het EnergieonderzoeksCentrum Nederland (ECN). De Coninck was zelf betrokken bij het deel van het IPCC-rapport waarin de techniek van CCS werd beschreven. [Volkskrant, 20 maart].

DeConinck
De Coninck (2e van rechts) tijdens een side-event bij de VN-klimaatconferentie in Poznan (2008) [foto: ECN]

Het is de zoveelste nagel aan de doodskist van het klimaatbeleid van de inmiddels vertrokken milieuminister Cramer. Maar ondertussen stromen de subsidiegelden door richting CCS-projecten van de grote Nederlandse industrieën en elektriciteitsproducenten. Dinsdag wil ik de ministers Huizinga (VROM) en Van der Hoeven (EZ) daarom aan de tand voelen over de consequenties van de afkalvende steun voor CCS.

meer lezen? Zie Dossier CCS/CO2-afvang en -opslag

UPDATE 21-3

Eergisteren kwamen de antwoorden binnen op schriftelijke vragen die ik vorige maand stelde over het ontbreken van draagvlak voor CO2 opslag in Noord Nederland. Vooral de zinsnede over “objectieve informatie” die “onrust zoveel mogelijk moet wegnemen” is erg grappig in relatie tot de uitspraken van Heleen de Coninck.

Antwoorden d.d. 19 maart 2010 op de vragen van het lid Jansen (SP) over het draagvlak voor CO2-opslag in Noord-Nederland d.d. 19 februari 2010.

1. Heeft u kennisgenomen van de uitslag van de Greenpeace-enquête ‘Nee tegen CO2’ en wat is uw reactie op de uitkomsten van deze enquête?
Ja. Veel mensen hebben twijfels bij CCS omdat het een techniek is die bij het brede publiek nog weinig bekend is. Objectieve informatie over wat CCS is, over de wijze waarop CCS de komende decennia een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de klimaatproblematiek, over de randvoorwaarden die door de overheid worden gesteld met betrekking tot veiligheid e.d., de wijze waarop monitoring plaatsvindt etc., moet die onrust zoveel mogelijk wegnemen. De overheid heeft een belangrijke rol bij de communicatie over CCS. Daarnaast spelen ook andere actoren, zoals wetenschappers, bedrijven en NGO’s, daarbij een belangrijke rol.

2. Is er door de rijksoverheid recent eigen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor CO2-opslag onder de bevolking en onder lokale volksvertegenwoordigers? Zo ja, wanneer, met welke vraagstelling en met welke uitkomsten? Zo nee, bent u bereid om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren?
Nee een dergelijk onderzoek is niet in opdracht van de Rijksoverheid uitgevoerd. Op het moment dat er sprake is van concrete plannen van initiatiefnemers voor CCS-projecten, zullen wij overleg hebben met de lokale overheden, zodat wij hen tijdig kunnen informeren over de inhoud en de status van de plannen, en hun reactie daarop kunnen vernemen. Tevens zijn wij voornemens in dergelijke gevallen de lokale bevolking tijdig te informeren over nut en noodzaak van CCS en over de inhoud en de status van de plannen. Op die wijze krijgen zij een realistisch beeld van de inhoud van de plannen en de achterliggende reden voor de realisatie van CCS-projecten in ons land.

3. Wat voor consequenties zou u verbinden aan de vaststelling dat het draagvlak voor CO2-opslag onder land zeer gering is?
Het klimaatprobleem is groot en vraagt om krachtig beleid. Daarbij moeten nationale èn lokale èn persoonlijke belangen zorgvuldig worden gewogen. Dat geldt voor maatregelen rond besparingen, rond duurzame energieopwekking en ook zoals nu bij CO2 -opslag. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven, is het van belang dat het brede publiek objectieve informatie krijgt over CCS, zodat die onrust zoveel mogelijk wordt weggenomen. De overheid en andere actoren hebben een belangrijke rol bij de communicatie over CCS.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: