Onderzoek Rekenkamer naar winsten netbedrijven?

Morgen zal de kamercommissie voor rijksuitgaven besluiten of een verzoek gericht wordt aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de overwinsten van de netbeheerders in de energiesector. Volgens een aantal consumentenorganisaties bedroegen die overwinsten de afgelopen jaren een miljard euro.

In een persbericht van 4 september jl. van de VEMW, mede namens de andere consumentenorganisaties, werd het probleem als volgt omschreven:
“Vorig jaar concludeerde toezichthouder NMa dat regionale beheerders van gas- en elektriciteitsnetten in Nederland superwinsten incasseren, bovenop het door de NMa redelijk geachte rendement. Alleen al in 2004 en 2005 betaalden consumenten en bedrijfsleven ten minste 400 miljoen Euro teveel. Uit jaarverslagen van de energiebedrijven over 2006 en 2007 blijkt dat de overwinsten onverminderd blijven bestaan. Pas in 2010 betalen de afnemers, volgens de NMa, een redelijk tarief. Afnemersorganisaties vinden dit niet acceptabel, en willen dat deze overwinsten zo snel mogelijk worden verrekend in nieuwe tarieven. De NMa zou haar wettelijke bevoegdheid moeten gebruiken om nieuwe tarieven te verlagen, wanneer de oude tarieven op basis van onjuiste, onvolledige of geschatte gegevens zijn vastgesteld.”

Op 9 september debatteerde de Kamer lees: ez-20080909-toe-netwerkwinsten)met minister Van der Hoeven (EZ) over de overwinsten. De analyse van de SP verschilde bij die gelegenheid nogal van die van de andere partijen. Ik vermoed dat de overwinsten (deels) het gevolg zijn van achterstallig onderhoud en onderinvesteringen in de netwerken. Als dat zo is zitten we binnenkort met Californische toestanden, en daar zit ik niet op te wachten.

De minister van EZ laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de betrouwbaarheid van de investeringsplannen van de energiebedrijven in de afgelopen periode. Ze zei toe dat de Kamer die ontvangt zodra het klaar is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: