Drinkwaterwet: PvdA en CDA worden wakker

Vandaag hield de commisie VROM een wetgevingsoverleg met minister Cramer over de nieuwe Drinkwaterwet. Meest opmerkelijk resultaat: ook PvdA en CDA zeggen een stokje te willen steken voor de schaalvergroting die ook in de drinkwatersector oprukt.

Vitens
Vitens: één drinkwaterbedrijf dat vijf provincies bedient

Dat is niet alleen opmerkelijk omdat die partijen in januari 2007 bij de schriftelijke inbreng over dit wetsvoorstel geen letter aan dit thema besteedden (dat deed toen alleen de SP). Het staat ook haaks op de opstelling van al die PvdA- en CDA-gedeputeerden, -wethouders, -gemeenteraads en -statenleden die medio 2006 het groene licht gaven voor de overname van de waterleidingbedrijven van Utrecht en Flevoland door Vitens, waardoor een bedrijf ontstond dat eenderde van de Nederlandse huishoudens bedient. In de provincie Utrecht hebben destijds slechts twee overheden tegen die overname gestemd: de gemeente Utrecht, nadat de SP tegen de stroom in een raadsmeerderheid mobiliseerde, en de gemeente Hilversum, waar een SP-wethouder de portefeuille van het drinkwaterbedrijf beheert. In al die andere gemeenten en in de provincie drukten PvdA, CDA -en de VVD, maar dat spreekt vanzelf!- de overname erdoor om daarmee een vet fusiedividend te kunnen opstrijken. En de huishoudens betalen uiteraard de rekening.

Maar goed: het voortschrijdend inzicht gaat de goeie kant op. Jan Boelhouwer wilde in eerste instantie zelfs in de wet een maximum marktaandeel van 20% voor de drinkwaterbedrijven voorschrijven. Maar hij bond uiteraard snel in toen de waakhonden van Vitens begonnen te blaffen. Nu liggen er nog twee amendementen van de SP en de coalitie om een fusietoets in te voeren. Minister Cramer beloofde om zoveel eenstemmigheid om te zetten in een eigen voorstel voor de uitwerking van fusievoorwaarden. Het kan verkeren.

Een ander voorstel dat ik gedaan heb is het opnemen van de verplichting voor drinkwaterbedrijven om een individuele watermeter ter beschikking te stellen aan klanten die daar prijs op stellen. Onderzoek heeft jaren geleden al uitgewezen dat klanten mèt meter 15% minder water verbruiken dan klanten zonder eigen meter. Daarmee is dit voorstel goed voor het milieu èn de portemonnee.

De SP wil net als de meeste andere partijen scherper toezicht op de drinkwaterbedrijven. Minister Cramer wil alleen de winstuitkeringen maximeren. Wij willen ook toezicht op de kosten, gekoppeld aan de mogelijkheid om een aanwijzing op te leggen als een drinkwaterbedrijf te hoge kosten in rekening brengt.

Een laatste voorstel van de SP wordt waarschijnlijk overgenomen door de minister. Wij willen een betere bescherming van klanten tegen onvrijwillige afsluiting opnemen in de wet, zoals dat ook al geregeld is in de elektriciteits- en gaswet.

Naar verwachting gaat de Kamer over een week of twee stemmen over alle wijzigingsvoorstellen. Maar eerst moet de minister nog een dik pak toezeggingen beantwoorden en een nota van wijziging schrijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: