Vogelaar heeft lak aan de kamer en keurt megafusie goed

PvdA-minister Vogelaar heeft toestemming gegeven voor de fusie tussen woningcorporaties Ymere en de Woonmaatschappij. Door deze fusie ontstaat de grootste corporatie van Nederland, met maar liefst 80.000 woningen. De toestemming druist in tegen een uitspraak van de Tweede Kamer, die fusiecorporaties van meer dan 10.000 woningen verbiedt. SP-Kamerlid Paulus Jansen: ‘Minister Vogelaar geeft gewoon toestemming voor een fusie met een factor 8 van de door de Kamer vastgestelde grootte. Dit is onaanvaardbaar.’

Vorig jaar besliste de Tweede Kamer door een aangenomen motie van PvdA-Kamerlid Depla dat fusies die leiden tot een woningcorporatie van meer dan 10.000 woningen geen toestemming van de minister moeten krijgen, tenzij de fusie leidt tot aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. Paulus Jansen: ‘Dat deze fusie dat niet heeft blijkt wel uit het advies van de gemeente Almere die in het werkgebied van de corporatie ligt. Zij zien geen meerwaarde en hebben de minister dan ook een negatief advies gegeven.’

Wat Jansen betreft gaat de fusie niet door, omdat er in de corporatiesector een zelfde situatie dreigt te ontstaan als in het onderwijs, de thuiszorg en de welzijnssector, waar instellingen zich na een vergelijkbare megafusie vooral nog druk lijken te maken over hun eigen bedrijfsvoering en de belangen van hun klanten vergeten. “Vogelaar zal dan ook met een hele goede uitleg moeten komen waarom zij de wens van de Kamer naast zich neerlegt,’ aldus het Kamerlid.

Nieuwsbericht SP

Vragen van de Leden Depla (PvdA), Jansen (SP) en van Bochove (CDA) aan de Minister van wonen, wijken en integratie over de goedkeuring van de fusie van de corporaties Ymere en Woonmaatschappij tot de grootste corporatie in Nederland

1. Is het juist dat u toestemming heeft verleend aan de corporaties Ymere en Woonmaatschappij om per 1 januari 2008 te fuseren?

2. Klopt het dat door deze fusie een corporatie ontstaat van meer dan 80.000 woningen?

3. Wat zijn de argumenten geweest om deze fusie goed te keuren, gezien de Kameruitspraak dat het ‘nee tenzij principe’ toegepast moet worden bij goedkeuring van fusies die leiden tot corporaties van meer dan 10.000 woningen?

4. In het regeerakkoord wordt een lans gebroken voor de menselijke maat bij maatschappelijke ondernemingen, hoe wordt dit begrip ingevuld in de woningcorporatiesector? Hoe moeten we tegen die achtergrond de goedkeuring van de fusie die leidt tot de grootste corporatie in Nederland beoordelen?

5. Deelt u onze opvatting dat het belangrijk is dat onder het motto ‘macht vraagt tegenmacht’ gemeentebestuur en bewoners voldoende tegenspel moeten kunnen bieden aan een corporatie die in de eigen stad actief is? Hoe is dat bij deze fusie gegarandeerd?

6. Zijn er door u nadere voorwaarden gesteld aan de fusie? Zo ja welke?

7. Had u de juridische mogelijkheid om deze fusie te blokkeren?

8. Zo ja waarom heeft u dat dan niet gedaan?

9. Zo nee welke juridische belemmeringen bestaan er?

10. Welke verzoeken om toestemming te verlenen aan een fusie van woningcorporaties heeft u nog meer ontvangen in 2007? Welke zijn goedgekeurd? Welke zijn nog in behandeling? En welke zijn afgekeurd?

11. Bent u bereid om met de toegezegde aanpassing van de fusierichtlijn aan de Tweede Kamer toe te zenden, zodat we begin 2008 met u, zonodig, hierover kunnen debatteren en zo voorkomen kan worden dat afzonderlijke fusies onderwerp van politiek debat in de Tweede Kamer moet worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: