Weblog Bali: Donderdag

Na de dag van de statements, de openingszet van de aanwezige regeringsleiders en milieuministers voor de finale van de milieuconferentie, is het vandaag de dag van de achterkamertjes. Gaat het lukken om toch een substantiële stap vooruit te zetten met een concrete invulling van de Bali-Roadmap? Ik ben na gisteren iets optimistischer.

Weblog Bali

De toon van de meer dan honderd toespraken was positiever dan ik vooraf had ingeschat. In het ochtenddeel stal de nieuwe Australische premier Rupp de show met de overhandiging van het ratificatiedocument van het Kyotoverdrag aan de voorzitter van de conferentie. Hij verwees daarbij naar een citaat van Abraham Lincoln: “We kunnen onze verantwoordelijkheid voor morgen niet ontlopen door vandaag laf te zijn.” Australië is daarmee de eerste “Kyoto-weigeraar” die zich alsnog aansluit bij het verdrag. Rupp kondigde aan dat Australië inzet op een reductie van de broeikasgassen met 60% in 2050 en binnenkort ook komt met harde, robuuste reductiedoelstellingen voor de korte termijn en zal in 2010 starten met een emissiehandelssysteem, zoals dat binnen de Europese Unie al enige tijd bestaat. Rupp wees -als eerste in een lange rij- ook op het belang van een koppeling van klimaatbeleid en ontwikkelingsbeleid. De armoede in veel ontwikkelingslanden is zó groot dat klimaatbeleid alleen te financieren is als er sprake is van een behoorlijke economische groei. Hij sloot af met de constatering: “There is no plan B.”

Een van de andere sprekers in het ochtendprogramma die indruk maakte was de president van het kleine Palau, die sprak namens de kleine eilandstaatjes die door de zeespiegelstijging letterlijk kopje onder dreigen te gaan. Hij was niet gekomen om met de vinger te wijzen naar de rijke landen, die de oorzaak waren van het klimaatprobleem. Ook niet naar China, waar het energieverbruik op dit moment pijlsnel stijgt of naar de olie-exportererende landen die het probleem alleen maar groter maken. En ook niet naar de kleine landen, die veel te traag de afspraken uit het Kyotoprotocol uitvoeren. “I’m here to put the finger to all of us.”

Er waren meer sterke onliners te beluisteren. De Duitse minister van milieu begon zijn toespraak met de constatering dat voor politici ” … niets gemakkelijker is dan het doen van beloften die hun kleinkinderen moeten waarmaken.” Vervolgens kwam hij met een opmerkelijk concrete opsomming van maatregelen die de Duitse overheid genomen heeft of binnenkort gaat nemen om de broeikasgasemissies terug te dringen. Duitsland heeft van alle rijke landen op dit moment het meest radicale beleid, dat moet leiden tot een reductie van de emissies met 40% in 2020 (Nederlandse doelstelling: 30%). Er zijn inmiddels 15 wetten aangepast om de lange termijn doelstelling te concretiseren. Hij sloot af met de stelling: “Wij zijn geen idealisten, maar realisten. Reductie van het gebruik van fossiele energie betekent een enorme impuls voor onze economische structuur in de toekomst.”

Ook de bijdragen van India en China waren positief van toonzetting, ook al leggen zij sterk de nadruk op het behoud van voldoende ruimte voor economische groei bij ontwikkelingslanden. Maar de Chinese vice-president Zhenhua meldde een aantal concrete maatregelen voor energiebesparing, zoals een efficiencyprogramma dat een energiebesparing van 20% van 2005-2010 moet opleveren. Ter vergelijking: in het Nederlandse regeerakkoord is een jaarlijkse energiebesparing van 2% opgenomen.

Aan het eind van de middag kwam onze eigen minister Jacqueline Cramer aan het woord. Ze deed het prima, zij het dat ik de uitspraak dat “…Nederland het voortouw wil nemen bij het aanpakken van de klimaatproblemen” een íets te grote broek vind voor een landje van nog geen 17 miljoen inwoners.

Maar al met al gaf de optocht van de onliners een beter gevoel over de mogelijkheden voor een verdergaand akkoord dan de slappe tekst van dinsdagavond. Er zijn nog twee dagen om de mooie voornemens om te zetten in een harde tekst!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: