Huurdersvereniging Salland naar Den Haag

De huurdersverenging Salland komt op 12 oktober naar Den Haag om daar te spreken met een afvaardiging van het ministerie van VROM. Hiermee is deze huurdersvereniging de eerste die van dit recht gebruik maakt. De huurdersvereniging heeft een negatief advies gegeven de op handen zijnde fusie tussen de woningcorporaties BWS en Het Saalien. In het gesprek met het ministerie zullen zij dit standpunt nader toelichten.

Het ministerie van VROM in Den Haag
Het ministerie van VROM in Den Haag

Het is heel goed dat de huurdersvereniging deze mogelijkheid benut. Het negatieve advies van de huurdersvereniging is volkomen terecht en ligt in lijn met het opinieartikel dat ik hierover schreef in het regionale dagblad De Stentor. Op 28 augustus bezocht ik overigens ook al een debatavond over dit onderwerp die werd georganiseerd door de SP-afdeling Salland.

SALLAND – Huurdersvereniging Salland bezoekt VROM

Vrijdag 12 oktober brengt Huurdersvereniging Salland op advies van de Woonbond een bezoek aan het ministerie van VROM. De huurdersvereniging zal tijdens dit bezoek haar negatieve advies over de op handen zijnde fusie tussen BWS en Het Saalien toelichten.

Het is de eerste keer dat een huurdersvereniging gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Het komt dan ook niet vaak voor dat een huurdersvereniging een negatief advies geeft. Ook de HVS was geenszins van plan een negatief advies af te geven over de fusie. Zij heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in pogingen om te komen tot een constructief overleg met beide corporaties. Er is een huurdersmanifest opgesteld met aanbevelingen voor de nieuwe corporatie om huurdersbelangen te waarborgen.

Tot op heden hebben de corporaties hierover echter geen enkele concrete toezegging willen doen. Er zijn geen afspraken gemaakt met de huurdersvereniging over bijvoorbeeld huurdersparticipatie of gelijkblijvende huren bij het brengen van woningen naar de standaardkwaliteit. Sterker nog, beide corporaties zeggen in een nieuwsbrief aan hun huurders dat ze zich niks aantrekken van een (negatief) advies van de HVS. Dat is jammer, want de aanbevelingen en het advies zijn juist gedaan om tot samenwerking te komen om huurdersbelangen te garanderen. En niet om, zoals beide corporaties doen voorkomen, de fusie koste wat kost niet door te laten gaan.

De huurdersvereniging zet zich in voor huurdersbelangen. Zonder afspraken en toezeggingen in de nieuw in te richten organisatie maakt de huurdersvereniging zich grote zorgen over de invloed van huurders op het beleid, zeker nu de rol van corporaties als maatschappelijk ondernemer zo prominent in de belangstelling staat. Dit wil de HVS graag uitdragen bij VROM. In de hoop dat alsnog afspraken gemaakt kunnen worden tussen de corporaties en de HVS om tot een constructieve samenwerking te komen en zo huurdersbelangen te garanderen in een nieuw op te richten organisatie.

Bron: Airplay Radio

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: