Biobrandstoffen dodelijk voor bevolking ontwikkelingslanden

“In ons gebied zijn al 100 bewoners gedood door het leger en paramilitairen (black eagles), om hun land te kunnen stelen voor de olieplantages” (Tatiana Roa, Colombia)

plantage
plantgebrand oerwoud voor de aanleg van palmolieplantage

Lees verder “Biobrandstoffen dodelijk voor bevolking ontwikkelingslanden”

Bijmengregeling biobrandstoffen fraudegevoelig

Met ingang van 2007 zijn de oliemaatschappijen verplicht om brandstoffen “aan de pomp” te mengen met een jaarlijks oplopend aandeel biobrandstof. In onze buurlanden is vastgelegd dat iedere liter brandstof het wettelijke percentage moet bevatten, wat steekproefgewijs gecontroleerd wordt door bemonstering. Nederland heeft echter gekozen voor een uitsluitend papieren controle achteraf aan de hand van een brandstofboekhouding. Dat is vragen om moeilijkheden.
benzinepomp

Lees verder “Bijmengregeling biobrandstoffen fraudegevoelig”

Energy Valley

De drie Noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland timmeren al enkele jaren samen met het regionale bedrijfsleven aan de weg om een samenhangend energiecluster te ontwikkelen. Geinspireerd door Sillicon Valley is het project Energy Valley genaamd. Vanmiddag waren ze op bezoek in Den Haag.

Sunoil
Sunoil in Emmen, de eerste biodieselfabriek van Nederland

Lees verder “Energy Valley”

Brandstof uit reststof agroindustrie

Twee van de manieren om de energievoorziening te verduurzamen zijn de omschakeling naar biomassa als brandstof voor elektriciteitsproductie en naar biobrandstoffen die gemaakt worden uit landbouwproducten. Inmiddels blijkt dat de import van biomassa (bv. palmolie), bio-ethanol (uit suikerriet) of biodiesel (uit o.m. sojaolie) uit ontwikkelingslanden grote nadelen heeft: verdringing van voedselproductie, aantasting ecosystemen, soms ook een lager all-in CO2 rendement dan beloofd.
De productie van biobrandstoffen uit binnenlandse reststromen lijkt deze nadelen niet te hebben. Vandaag was ik op bezoek bij Nedalco in Sas van Gent, die bioethanol willen gaan maken uit een reststof van de zetmeelindustrie.

Cargill
De mais- en tarwereststoffen van Cargill kunnen straks door Nedalco nuttig gebruikt worden voor ethanolproductie
Lees verder “Brandstof uit reststof agroindustrie”