Plattelanders zijn zuinig met energie

Gisteren woonde ik voor de vierde keer het tweejaarlijks plattelandsparlement bij. Dat is een bijeenkomst voor iedereen die zich inzet voor de leefbaarheid in het landelijk gebied. Plattelanders doen graag dingen samen. Vandaar dat energiecoöperaties een thema zijn dat altijd prominent op de agenda staat. Volgens de betrokken bewoners krijgen ze nu niet bepaald steun uit Den Haag bij hun initiatieven.


de bewoners van Hoonhorst hielden bij het Plattelandsparlement-2011 al een presentatie over hun energiecoöperatie. Ook dit jaar waren ze present.

Bij het wetgevingsoverleg energie van afgelopen maandag noemde ik al drie enorme knelpunten in de ontwerp-salderingregeling energiebelasting bij collectieve opwek van duurzame energie. Henk Kamp lijkt voorlopig absoluut niet van plan om daar iets aan te doen. Mijn analyse is dat er bewust een bureaucratie gecreëerd wordt omdat er bij het regeerakkoord maar €10 miljoen budget is uitgetrokken voor de regeling. Voldoende voor één op de 175 huishoudens in Nederland. Symboolpolitiek dus.

De werkgroep energie van het Plattelandsparlement had dit jaar vijf aanbevelingen voor de Tweede Kamerleden meegebracht, die voornamelijk betrekking hadden op de salderingsregeling.

1. Hou de uitvoering simpel en de aansluitkosten minimaal
Eens. Als je een PV-installatie op het dak van een bestaand gebouw neerzet is het onzin om een extra elektriciteitsaansluiting te eisen, mits de bestaande aansluiting voldoet aan de capaciteitseisen. De kosten voor bemetering en CertIQ mogen ook wel eens kritisch doorgelicht worden.

2. Biedt investeringszekerheid
Klein lichtpuntje: minister Kamp heeft tijdens het wetgevingsoverleg aangegeven dat de bestaande regeling voor salderen achter de meter nog tot 2018 blijft bestaan, net als de voorgestelde regeling voor salderen voor de meter. Mocht een van de regelingen daarna aangepast worden dan komt er een overgangsperiode van vier jaar.

3. Schrap de beperking dat initiatieven in een postcoderoos moeten worden gerealiseerd
Het fenomeen van de “postcoderoos” lijkt speciaal uitgevonden om het aantal initiatieven dat kan voldoen aan de voorwaarde te beperken. Maar bij de uitwerking is de eis nog aangescherpt: alle productie dient geconcentreerd te zijn in de centrale postcode van een roos. Er is geen enkel rationeel argument te bedenken waarom je deze eis zou stellen. Klopt: het enige argument is “we willen maar tien miljoen aan belastingopbrengst derven”. Ter vergelijking: anno 2013 heeft het kabinet Rutte-2 de verlaging van de overdrachtsbelasting voor koopwoningen structureel gemaakt, dat kost €1,2 miljard. Per jaar.

4. Schrap de eis over juridische en economisch eigendom (bij salderingsregeling)
Ik zie niet in wat deze eis voor functie heeft, anders dan het lastiger maken voor coöperaties om gebruik te maken van saldering energiebelasting.

5. Zorg dat ook coöperaties gebruik kunnen maken van het revolverend fonds energiebesparing.
Verstandig. Een collectieve aanpak bij energiebesparing is 20-30% goedkoper dan wanneer iedere bewoner zelf het wiel moet uitvinden. Ik heb de afgelopen jaren (te beginnen met mijn inbreng bij het Schoon en Zuinig debat in november 2007) allerlei voorstellen gedaan om de slagkracht van Verenigingen van Eigenaren en coöperaties te versterken, via wetgeving en gerichte financiële regelingen. Doen dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: