Begroting EZ/Energie

Gisteravond besprak de Tweede Kamer de energie-hoofdstukken van de begroting Economische Zaken met minister Kamp. Het werd een latertje: de voorzitter hamerde rond 01:00 uur af. Helaas was de duur van de behandeling geen indicator voor de gevoeligheid van minister Kamp voor redelijke argumenten. Kamp zit op de lijn: alles staat in het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar. ZO NIET: het heeft te maken met het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar. ZO NIET: het zou te maken kunnen hebben met het SER energieakkoord, dus is onbespreekbaar.


Henk “Njet!”Kamp

Op zich onderschrijf ik de lijn van Kamp dat je niet lichtzinnig moet gaan morrelen aan de afspraken uit het SER energieakkoord. Maar het SER akkoord kent een boel open einden. Zo is slechts 40% van de energiedoelen belegd met concrete instrumenten. Het ligt voor de hand dat de Kamer wil weten hoe hard de mooie voornemens zijn.

Ook ontbreken in het SER akkoord een aantal elementen waar de regering verantwoordelijk voor is: een consistente lange termijn visie voor een samenhangend energie- en klimaatbeleid. Een bijbehorende visie op het in te zetten instrumentarium voor normering en de vergroening van het belastingstelsel; en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden. Kamp heeft -op dit moment- geen zin om ook maar een stap méér te zetten dan de afspraken uit het SER energieakkoord. Daardoor zal het (nog) moeilijker worden om de doelstellingen voor aandeel duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie te halen. Helaas kan dat pas in 2020 met zekerheid vastgesteld worden, als dit kabinet al weer lang van het toneel verdwenen is.

Een droevig staaltje kruideniersbeleid is de invulling van de nieuwe regeling voor het collectief produceren van duurzame elektriciteit “voor de meter”. U weet wel: dat kroonjuweel van de PvdA. Nu puntje bij paaltje komt wordt er een kerstboom met aanvullende eisen opgetuigd voor de lokale energiecoöperaties. Dat verklaart waarom Kamp voor de uitvoering van de regeling slechts €10 miljoen heeft uitgetrokken. Dat bedrag is voldoende voor de deelname van ca. 40.000 huishoudens, ongeveer een half procent dus. Het kroonjuweel van de PvdA blijkt een kat in de zak.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn bij het wetgevingsoverleg: EZ 20131111 WGO energie v2

Lees hier mijn inbreng bij het hoofdlijnendebat SER energieakkoord van 2 oktober jl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: