Splitsingswet: werkt het een beetje?

Met steun van CDA, PvdA, GL, D66 en CU heb ik vandaag een aantal vragen voorgelegd aan minister Kamp, naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de rechtmatigheid van de Splitsingswet. Dat was een tussenstap in een rechtszaak van Eneco en Delta tegen de Nederlandse Staat, waarover de Hoge Raad volgend jaar uitspraak zal doen.


de Splitsingswet vormde de opmaat naar de privatisering van Essent en NUON in 2009

Een deel van de partijen die om de brief vragen hebben destijds het wetsvoorstel gesteund, anderen (SP, CU, SGP) stemden tegen. Maar alle ondertekenaars denken dat het verstandig is om de pro’s en contra’s in de huidige situatie op de Nederlandse/Europese energiemarkt nog eens goed op een rijtje te zetten, voordat (indien de Hoge Raad dat toestaat) ook Eneco en Delta verplicht worden om hun netwerkbedrijf volledig af te splitsen.

(brief)

Aan de voorzitter en leden van de commissie Economische Zaken.

Geachte mevrouw Hamer, collega’s,

Op 16 oktober jl. heeft het Europese Hof in Luxemburg uitspraak gedaan over prejudiciële vragen ten behoeve van het lopend beroep bij de Hoge Raad inzake het geschil tussen de Nederlandse staat en de energiebedrijven Eneco, Delta en Essent. Naar verwachting zal de Hoge Raad nu op een termijn van maximaal drie maanden uitspraak doen in het geschil.

De fracties van SP, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en CU zouden graag direct aansluitend op de komende uitspraak van de Hoge Raad een brief van de minister van Economische Zaken ontvangen, waarin hij in gaat op de volgende vragen:

Waarom hebben andere EU-lidstaten de afgelopen jaren niet gekozen voor verplichte economische splitsing van geïntegreerde energiebedrijven, zoals dat in Nederland wel gebeurd is?

Wat zijn de effecten (voor- en nadelen) geweest van de gesplitste energiemarkt, ten opzichte van landen die geen economische splitsing doorgevoerd hebben? Heeft de volledige splitsing de destijds verwachte baten opgeleverd?

Heeft zich afgelopen jaren enig conflict voorgedaan inzake misbruik van monopolie door een van de niet volledig (juridisch en economisch) gesplitste energiebedrijven?

Is verplichte volledige splitsing in het licht van de huidige marktverhoudingen naar de mening van de minister nog steeds noodzakelijk? Zo ja, waarom?

Wat zijn naar de mening van de minister de voor- en nadelen van de handhaving van de bestaande situatie, waarin geïntegreerde publieke bedrijven opereren naast gesplitste geprivatiseerde bedrijven?

Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen
Agnes Mulder
Jan Vos
Liesbeth van Tongeren
Stientje van Veldhoven
Carla Dik Faber

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: