Minister Blok: hoge huur is een keus!

31% van alle huurders in Den Bosch heeft zo’n hoge woonlasten dat hun resterende besteedbaar inkomen onder de armoedegrens (definitie: SCP) ligt. Het rapport Doelgroepen en woonlasten 2.0 (auteur: RIGO) werd me vandaag door de Bossche wethouder wonen overhandigd. Direct daarna vroeg ik minister Blok tijdens het vragenuur om een reactie. Zijn antwoorden: te duur huren is een keus van mensen. En de inkomensafhankelijke huurverhogingen maken extra betaalbare huurwoningen vrij voor de doelgroep. Zou hij het zelf geloven? En de PvdA?


voor steeds meer huurders is dit de enige bank waar ze nog komen

Ruim een half jaar geleden, bij het wetgevingsdebat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen, beweerde Blok dat huurders met huurtoeslag nauwelijks iets zouden merken van zijn beleid. Het gemiddelde inkomenseffect bedroeg volgens hem 0,1%. Voor huurders net boven de huurtoeslaggrens was het inkomenseffect iets groter: 0,5%. Nog steeds volgens Blok.

Het RIGO onderzoek uit Den Bosch laat zien hoe de werkelijkheid er uit ziet. In 2010 was het percentage huurders met een te hoge woonquote (= deel van je inkomen dat je kwijt bent aan woonlasten) 21%. In 2013 is het al gestegen naar 26%, door de gecombineerde effecten van dalende inkomens, hogere huurlasten en stijgende energieprijzen. Maar het ergst komt nog, volgens RIGO:

‘Het ligt in de lijn der verwachting dat de woonquote van huurders de komende jaren nog verder zal stijgen als gevolg van de oplopende werkloosheid, het einde van het inflatievolgende huurbeleid en de gevolgen van de verhuurderheffing. Op basis van een beperkte effectverkenning van de woonlasten van huurders die in hun huidige woning blijven wonen, schatten we in dat in 2018 37% van de zittende huurders van sociale huurwoningen een te hoge woonquote zal hebben. Bij nieuwe huurders kan dit percentage, als gevolg van de huurharmonisatie bij mutatie, nog hoger zijn.’

Nu Blok bij zijn beantwoording tijdens het vragenuur van vanmiddag. Ik hield hem de enorme stijging voor van het aantal huurders dat op grond van NIBUD-normen te hoge woonlasten heeft. Het antwoord van de minister:

‘De heer Jansen gebruikt de norm van het Nibud als een vaste landelijke norm, waar mensen nooit boven zouden mogen komen. Dat is niet de manier waarop de Nibud-norm gebruikt wordt. Wij kennen geen landelijke norm. Het Nibud maakt berekeningen ten aanzien van de vraag hoe een gemiddeld gezin met verschillende lasten omgaat. In een vrij land kunnen mensen er echter voor kiezen om wat meer aan wonen uit te geven en wat minder aan iets anders, of juist weinig aan wonen en iets meer aan een hobby of misschien aan eten.’

Geloof het of niet. Het staat er echt. De armoe van eenderde van de Bossche huurders is een keus. Dan moeten ze er maar voor kiezen om goedkoper te gaan wonen. Hallo Stef Blok: kijk eens naar de huren van aangeboden vrijkomende sociale huurwoningen: daar is afgezien van een verdwaalde studentenkamer en HAT-eenheid geen woning onder de €500 meer bij, in Amsterdam zelfs vrijwel niets meer onder de €600. Dat komt omdat corporaties vrijkomende woningen direct omhoog gooien in huur, ze moeten immers iets doen om die €1,7 miljard verhuurderheffing per jaar terug te verdienen. Zoals een lid van de huurdersvereniging Den Bosch vanmiddag zei: ‘De verhuurderheffing is in werkelijkheid een huurderheffing.’

In de laatste week van oktober, waarschijnlijk op 31 oktober zal de Kamer opnieuw debatteren over het huurbeleid. Dan staat het rapport over de woonlasten in Den Bosch opnieuw op de agenda. Jacques Monasch suggereerde vanmiddag bij het vragenuur dat corporaties en gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor “maatwerk”. Ik vrees dat maatwerk zonder bijbehorende pegels uitdraait op lapwerk.

Lees hier het volledige verslag van het vragenuur: VH 20131015 MV woonlasten huurders DenBosch

Meer lezen: dossier verhuurderheffing/inkomensafhankelijke huurverhoging

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: