De Boer vs Jansen: extra huurverhoging voor €43.000 plus huishoudens

(dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 10 april 2012)

Beste Paulus, de Kamer heeft op het moment dat u dit leest, gesproken over een huurverhoging voor hogere inkomens. We kennen in Nederland een strikt gereguleerde huurmarkt. Ten eerste wordt centraal bepaald hoe hoog de huur mag zijn van een huurwoning onder de € 664,- , het zogenaamde gereguleerde deel van de huurmarkt. Duurdere huurwoningen vallen in het geliberaliseerde deel van de huurmarkt. Dit betekent dat de markt de hoogte van de huurprijs bepaald.

Het gereguleerde deel van de huurmarkt wordt bepaald volgens het toekennen van punten voor de grootte en de kwaliteiten van de woning. Onlangs hebben we besloten om voor de schaarstegebieden, waaronder Amsterdam, de puntensystematiek generiek met 25 punten te verhogen omdat de huur daar ver achter blijft bij wat de markt kan vragen.

Vervolgens bepalen we de maximale huurprijsstijging per jaar. Althans, dit doet de minister in de maand juni in de zogenaamde huurbrief.

In het regeerakkoord is afgesproken dat huishoudens met een inkomen boven de € 43.000,- een extra huurverhoging boven inflatie krijgen van 5%. Dit, indien de huur die zij betalen achterloopt op wat je maximaal kunt vragen volgens de puntensystematiek. De huurverhoging kan jaarlijks worden toegepast indien de gevraagde huur, en de huur die gevraagd kan worden elkaar ver ontlopen: Het zogenaamde scheefwonen. Voor huishoudens met een inkomen lager dan € 43.000,- geldt deze huurverhoging niet. De maximaal te vragen huurprijs wordt begrensd door de puntensystematiek.

De maatregel moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen nu het prijsverschil tussen een koop- of een andere huurwoning kleiner wordt. De sociale huurwoning (want daar hebben we het hier over) komt vervolgens eerder beschikbaar voor de inkomens waarvoor de sociale huurwoning bedoeld is. Dit zijn mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Wat is er sociaal aan iemand met een inkomen van € 60.000,- die een sociale huurwoning bezet houdt voor € 400,- per maand? Volgens mij niets, en volgens mij een voorstel waarbij de SP en de VVD elkaar prima kunnen vinden. Al weet je maar nooit€¦

Groet, Betty

Dag Betty, extra huurverhoging voor inkomens boven €43.000: ik krijg er geen warme gevoelens bij, hoe ik ook mijn best doe. Allereerst omdat de huurders er helemaal niets voor terugkrijgen.

Het geld dat wordt opgehaald verdwijnt linea recta in de zakken van Jan Kees de Jager, die in het regeerakkoord liet vastleggen dat hij € 700 miljoen per jaar wil ophalen bij hurend Nederland ‘als bijdrage aan de kosten voor de huurtoeslag.’ Mag ik binnenkort ook een voorstel van VVD-CDA-PVV tegemoet zien om de eigen woningbezitters een bijdrage te laten betalen in de kosten van de hypotheekaftrek?

Ten tweede omdat de groep die met een inkomen boven €43.000 sociaal huurt betrekkelijk klein is en al jaren in omvang krimpt.

Ten derde omdat een deel van deze groep slechts tijdelijk meer dan € 43.000 per jaar verdient doordat inwonende kinderen wat bijverdienen met een zaterdagbaantje.

Ten vierde omdat een deel van deze groep als kleine zelfstandige/ZZP-er een sterk variërend inkomen heeft en geen huurverlaging krijgt als hun inkomen daalt.

Ten vijfde omdat ik vind dat corporaties huizen moeten verhuren, geen inkomensbeleid moeten voeren.

En ten zesde omdat de uitvoeringskosten van deze regeling relatief hoog zijn in verhouding tot de opbrengsten. Normaal is VVD-CDA club ACTAL, het adviescollege voor toetsing van de regeldruk, er dan als de kippen bij om moord en brand te schreeuwen over de administratieve lasten. Nu heb ik ze echter niet gehoord. Iets gemist?

Met vriendelijke groet, Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: