Zonnekoning Almere wil “Overbodige regeltjes” afschaffen. alleen bij particulier opdrachtgeverschap.

Adri Duivesteijn -sinds zijn vertrek uit de Tweede Kamer wethouder wonen in Almere- wil het toezicht op de naleving van het Bouwbesluit verregaand beperken. Maar die beperking geldt alleen voor mensen die hun eigen huis laten bouwen in het kader van “particulier opdrachtgeverschap”. Zo stopt de gemeente met het toezicht op de bruikbaarheidseisen. Dat zijn onder meer de eisen die gaan over de toegankelijkheid van woningen voor mindervaliden. Die hebben vette pech. Want voor Duivesteijn moet wat het zwaarste is het zwaarste wegen: “We leven nu onder de dictatuur van de regelgeving”.


In Almere wordt het wilde wonen werkelijkheid. letterlijk. (geinteresseerd? kijk hier)

Een ding moet ik Duivesteijn nageven: hij weet altijd weer een steen in de vijver te gooien. Ik begin me wel af te vragen hoe deze nieuwe actie te rijmen is met zijn sociaaldemocratische gedachtengoed. En met de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Vandaar dat ik minister Donner enkele schriftelijke vragen gesteld heb over het Bouwtoezicht in Almere:

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van BZK over het bouwtoezicht in Almere.

1. heeft u kennis genomen van de uitspraken (*) van de wethouder wonen van de gemeente Almere, waarin deze aankondigt dat de gemeente aanvragen voor een bouwvergunning in het kader van particulier opdrachtgeverschap niet langer zal toetsen op de bruikbaarheideisen uit het Bouwbesluit en nog slechts marginaal zal toetsen op de eisen inzake constructieve veiligheid en brandveiligheid?

2. Klopt het dat de gemeente Almere u geïnformeerd heeft over zijn nieuwe koers bij het beoordelen van bouwaanvragen?
Zo ja, kan de Kamer een afschrift van deze brief ontvangen?

3. Heeft u de gemeente Almere laten weten dat u haar ‘€¦. niet zal dwingen om te toetsen en te handhaven’, zoals de wethouder wonen van Almere stelt in het interview met Cobouw?
Zo ja, kan de Kamer een afschrift van uw brief terzake ontvangen?

4. Is het toegestaan dat gemeenten de toetsing van (onderdelen van) het Bouwbesluit eigenmachtig achterwege laten? Zo ja, op grond van welke wettelijke bepaling? Zo nee, wat gaat u ondernemen om hier een eind aan te maken?

5. Is het toegestaan dat er een verschillend handhavingregimes worden gehanteerd voor projecten die gerealiseerd worden in particulier opdrachtgeverschap dan wel via een andere constructie?

6. Acht u de uitspraak ‘We leven nu onder de dictatuur van de regelgeving’ van de wethouder wonen van Almere bevorderlijk voor het vertrouwen in het openbaar bestuur?

(*) ‘Almere gaat snijden in bouwregels’, Cobouw, 13 juli 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: