De Boer vs Jansen: leegstand kantoren

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 28 maart

Beste Paulus, om maar een beetje in de actualiteit van de Kamer te blijven, afgelopen week spraken we met de verantwoordelijke ministers Schultz Van Haegen en Donner over de leegstaande kantoren.

Op mijn verzoek komt er nog voor de zomer een actieplan over lopende experimenten met leegstaande kantoren. Momenteel staat er maar liefst 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Natuurlijk moet er ruimte blijven om nieuwe kantoren te bouwen die voorzien in een vraag in de markt, en waar het verouderde bestand niet meer aan voldoet. Maar hierbij moet goed worden gekeken waar, en hoeveel. Bouwen voor de leegstand kan niet de bedoeling zijn. Provincies hebben een belangrijke coördinerende taak.

Belangrijk is dat de antikraakwet de mogelijkheid biedt om een leegstandsverordening in te voeren. Niet iedere gemeente met leegstaande kantoren heeft last van kraak. Toch kan deze wet uitkomst bieden. De verordening biedt de mogelijkheid om na 6 maanden leegstand de eigenaar een melding te laten doen bij de gemeente, waarna de gemeente in samenwerking met de eigenaar kan kijken naar invulling van het pand. Dit legt tevens een inspanningverplichting neer bij de gemeente om goed te kijken naar een tijdelijke invulling, danwel transformatie van het kantoorcomplex in bijvoorbeeld woningen of iets anders.

Dan het Bouwbesluit. Dit besluit biedt bij verbouw van kantoren de mogelijkheid om bij een gelijkblijvend niveau van veiligheid het kantoorgebouw te transformeren in woningen. Bij woningen gelden strengere veiligheidsnormen. Dit gebeurt nu veel te weinig waardoor de verbouw duurder wordt. Het nieuwe bouwbesluit voorziet in het versnellen van deze procedure. Er is straks geen ontheffing meer nodig van de gemeente.

Dan een punt waarbij ik jou tegen komt Paulus. Tot zover zal je het niet met me oneens zijn, alhoewel ook de antikraakwet bij jou andere gevoelens zal oproepen.

Momenteel hebben we te maken met een te rigide huurpuntensysteem ingevolge het woningwaarderingsstelsel. Met deze systematiek blijven de huren ver achter bij de marktwaarde van woningen, althans in krappe woningmarktgebieden. Indien er meer huurpunten kunnen worden toegekend, dan trekt dit investeringen in leegstaande kantoorgebouwen los. Hier praten we het najaar over met de minister.

Tot slot wil ik me nog eens verdiepen in de afschrijvingssystematiek van kantoorgebouwen. Het kan lucratief zijn om gebouwen leeg te laten staan. Dit is eigenlijk absurd.

Met collegiale groet, Betty

Dag Betty, ik ben het heel erg met je eens dat actief leegstandsbeleid nu hard nodig is. Niet alleen bij kantoren, maar ook bij bedrijfshuisvesting, winkels en maatschappelijk vastgoed. Zoals je weet zou ik graag zien dat de leegstandsverordening uit de wet Kraken en Leegstand meer tanden krijgt en minder vrijblijvend wordt. Daarvoor heb ik bij de behandeling van de wet al een aantal voorstellen gedaan. Op 25 februari hebben we daar nog een aantal nieuwe ideeën aan toegevoegd.

Het creëren van fiscale prikkels die hergebruik bevorderen in plaats van leegstand is er een van, daar zijn we het dus over eens. Ook pleit ik voor een Bouwbesluit-light voor renovatie van bestaande gebouwen, waarbij het uitgangspunt is: veiligheid, gezondheid en milieukwaliteiten van het gebouw moeten waar economisch mogelijk verbeterd worden (tot maximaal het nieuwbouwniveau). Maar waar dat op grond van de gebouweigenschappen onbetaalbaar of zelfs fysiek onmogelijk is hoef je niet per se tot het nieuwbouwniveau te gaan. Zo wordt hergebruik eenvoudiger.

Ik was gisteren bij een leegstandsdebat, georganiseerd door het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam. Daar presenteerde de architect Duzan Doepel een prachtig voorbeeld van hergebruik: het HAKA gebouw in Rotterdam. Hij richtte de begane grond in met uitsluitend hergebruikte materialen, inclusief 70 kuub oude kleding als akoestisch element. Een aantal werkloze Rotterdammers deed het grootste deel van het werk, als reintegratieproject. Het resultaat laat zien dat hergebruik veel meer kan zijn dat het opnieuw benutten van vierkante meters gebouw. Klasse.

Groeten, Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: