werkbezoek Thermphos

In september jl. stelde ik schriftelijke vragen over de dioxine-emissies van het Vlissingse bedrijf Thermphos. Afgelopen week bracht ik een werkbezoek aan het bedrijf.


Een pan met slakken wordt uitgestort in het slakkenbed om af te koelen

Samen met onze lijsttrekker voor de Zeeuwse statenverkiezingen Ger van Unen, Tim Thepass (SP-statenlid Zeeland) en mijn medewerker Patrick van Lunteren kregen we een rondleiding en een toelichting op de historie van het bedrijf, het productieproces en de emissies die erbij vrijkomen. Natuurlijk kwamen de dioxine-emissies daarbij ruim aan de orde. Tenslotte hebben we nog met een aantal leden van de ondernemingsraad gesproken.

Het bezoek leverde een aantal opmerkelijke nieuwe inzichten op. Zo bleek dat er tussen 1993 en 2008 nooit door het bevoegd gezag (de provincie Zeeland) dioxinemetingen zijn uitgevoerd bij het bedrijf. In 1993 heeft RIVM in het kader van een landelijke inventarisatie een groot aantal bedrijven eenmalig doorgemeten en daarna is besloten dat Hoechst (inmiddels: Thermphos) voor deze stof geen prioritair bedrijf was. De dioxine-emissie bedroeg op jaarbasis ongeveer 1 gram. Er stonden in de milieuvergunning tot 26 december 2010 ook geen voorwaarden met betrekking tot dioxine-emissies. Wel is er een algemene wettelijke norm voor een maximale dioxineconcentratie van 0,1 picogram/m3 in de rookgassen.

In 2008 heeft Thermphos zelf een emissiemeting laten uitvoeren in het kader van zijn milieujaarverslag en kwam toen tot de ontdekking dat de dioxineconcentratie op dat moment veel hoger was dan de wettelijke norm (een factor vijf). Thermphos heeft daar vervolgens zelf de provincie over ingelicht en kreeg vervolgens een storm van kritiek over zich heen. Inmiddels zijn we twee jaar en vijftig metingen verder en zijn de emissies door middel van optimalisatie van het productie teruggebracht tot waarden tussen 0,15 en 0,4 picogram/m3 in de laatste zes maanden. Dat is overigens nog steeds boven de wettelijke norm. Binnenkort wordt de bouw van een filterinstallatie aanbesteed die bovenop de sinterfabriek gebouwd wordt, waarmee de emissies definitief onder de wettelijke norm gebracht moeten worden. De oplevering van die installatie wordt verwacht in 2014.

Uiteindelijk blijkt alle commotie er toch toe geleid te hebben dat de dioxineuitstoot nu al flink is teruggebracht en straks nog verder omlaag gaat. Dat is positief. Maar de feitelijke problemen in de omgeving (met name in Nieuwdorp) heeft meer te maken met neerslaande rook en standoverlast. De oorzaak daarvan is nog niet helemaal duidelijk, want vroeger zorgden precies dezelfde installaties voor veel minder hinder. Naar mijn idee zou er op korte termijn gekeken moeten worden naar oplossingen als het verlengen van de schoorsteen, het verhogen van de rookgastemperatuur of emissiesnelheid van de schoorstenen. Daar is nog werk aan de winkel voor onze statenfractie.

Een positieve ontwikkeling bij Thermphos is het vervangen van fosfaaterts als grondstof door reststromen, met name zuiveringsslib en beendermeel. Die bevatten beide veel fosfor, dat op deze manier nuttig hergebruikt kan worden.

Het was een nuttig bezoek. Thermphos doet er goed aan om de deuren open te zetten voor kritische gasten. Daar kunnen ze uiteindelijk alleen maar beter van worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: