De Boer vs Jansen: huurwetgeving

dubbelcolumn dd. 20 december voor nvm.nl

Beste Paulus,
Huurders vallen onder de bescherming van de Huurwet. Huurbescherming betekent dat de verhuurder van een woning niet zomaar de huur kan opzeggen. De verhuurder moet daar een wettelijke reden voor hebben. Hij moet schriftelijk opzeggen, en vervolgens moet de huurder akkoord gaan. Gebeurt dat niet, dan loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. In het zakelijk verkeer bestaan twee soorten huurcontracten: één voor de detailhandel en bedrijfsruimte (sterke huurbescherming) en één voor kantoorruimte (geringe huurbescherming).

Tegen deze achtergrond wil ik met jou de volgende twee ontwikkelingen bezien, namelijk de anti-kraakwet en het aantal leegstaande vierkante meters kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte. Een gemeente kan op basis van de anti-kraakwet met de eigenaar regelen dat er tijdelijk invulling wordt gegeven aan het pand, om zo kraak en verpaupering te stoppen. Hier liggen dan ook kansen om leegstand tegen te gaan.

Hierbij achter blijft de huurregelgeving. Om de leegstand te helpen bestrijden, zou het juridisch mogelijk moeten zijn om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. In ieder geval los je hiermee voorlopig het probleem van leegstand op. Omdat er sprake is van beperkte huurbescherming met bijvoorbeeld korte opzegtermijnen, zal de huurprijs ook navenant lager zijn. Door de huidige huurbescherming wordt er veel minder (tijdelijk) verhuurd dan in potentie mogelijk is.

Paulus, ik weet dat de SP zich graag schaart aan de zijde van de huurder, maar zie je hier ook kansen? Zowel voor verhuurder als huurder biedt een tijdelijke verhuurmogelijkheid voordelen. De verhuurder heeft niet te maken met een leegstaand pand en geniet, zij het beperkt, inkomsten. De huurder beschikt over een ruimte, tijdelijk weliswaar, en betaalt een lage(re) huur.

Beste Paulus, ben je met me eens dat in de versoepeling van de huurrechtbescherming kansen liggen en geen bedreigingen, voor zowel huurder als verhuurder?

Groeten,Betty

Beste Betty,
Als het gaat om de tijdelijke benutting van leegstaande bedrijfsruimten of kantoren als woonruimte, vind ik het gebruik van huurcontracten voor bepaalde termijn prima. Beter dan zo’n vogelvrij-gebruiksovereenkomst.

Overigens zal er dan ook een tijdelijke bestemmingswijziging geregeld moeten worden via de gemeente. Je zou de contractduur moeten maximeren op vijf jaar. Na die tijd moet het pand een definitieve nieuwe bestemming krijgen. Als dat wonen is, kan er na de verbouwing weer een regulier huurcontract (voor onbepaalde termijn) worden afgesloten met de nieuwe bewoners.

Mocht je ook bij woningen op grotere schaal met tijdelijke huurcontracten willen gaan werken, dan zal je mij op je weg vinden. Dat is een afbraak van de rechtsbescherming, te vergelijken met de opmars van de flexcontracten. Waarom denk je dat er in Nederland inmiddels 500.000 werkende armen zijn?

Groeten, Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: