Kolentax

Donderdagavond laat, na de laatste stemmingen, startte de Kamer nog met de behandeling van een initiatiefwet van Kees Vendrik, die door middel van een belasting op de uitstoot van CO2 het leven van de exploitanten van kolencentrales wat zuurder wil maken. Mijn hoofdconclusie: als je de energiemarkt liberaliseert en je publieke energiebedrijven privatiseert moet je niet verbaasd staan als het knap ingewikkeld wordt om maatschappelijk verantwoord gedrag af te dwingen.

Vendrik kiest voor het terugdringen van de CO2-uitstoot door kolencentrales door de invoering van een belasting van €50/ton CO2 voor kolencentrales met een emissie groter dan 550 gram CO2/kWh. De meeste bestaande Nederlandse kolencentrales hebben emissies tussen 900 en 1000. De 550 is op dit moment alleen haalbaar door op grote schaal biomassa bij te stoken, dan wel de centrales uit te voeren met een installatie voor het afvangen en ondergronds opslaan van de CO2 (=CCS). Probleem 1: biomassa is er volgens mij niet, tenminste niet in de hoeveelheden die je nodig hebt voor 10.000 MW kolenvermogen. En CCS kost ongeveer 25% extra fossiele energie, daarmee span je energetisch het paard achter de wagen.

Blijft over een strategie die wat mij betreft wel een flink energetisch èn CO2 rendement heeft: het nuttig gebruiken van de restwarmte van kolencentrales, die nu grotendeels geloosd wordt op de Noordzee. Volgens Vendrik zal dit in zijn wetsvoorstel ook beloond worden, maar de uitwerking moet nog geregeld worden via een Algemene Maatregel van Bestuur.

Een ander lastig punt is de vraag of we met de wet wel het doel bereiken dat we nastreven: minder en minder vuile kolencentrales. Volgens mij is daarvoor nodig dat de opbrengst van de belasting teruggesluisd wordt naar de elektriciteitsbedrijven die de heffing betalen, in de vorm van geoormerkt geld voor investeringen in verduurzaming. Doe je dat niet dan zullen de kolencentrales niet in Nederland, maar vlak over de grens gebouwd worden. En daar schiet het milieu weinig mee op.
Ik vond de beantwoording van Vendrik op dit punt niet zo overtuigend, zeker niet toen minister De Jager daaraan nog eens toevoegde dat een-op-een-terugsluizen fiscaal niet mogelijk is.

Het wetsvoorstel zal overigens voor de verkiezingen niet meer afgehandeld worden, waardoor Vendrik -die vertrekt als Kamerlid- de verdediging aan zijn opvolger moet overlaten. Die zal nog wel wat moeten schaven om dit initiatief niet alleen nobel qua intenties, maar ook effectief qua doelbereik te laten zijn.

lees hier mijn complete inbreng in eerste termijn: EZ 20100519 TOE 31362 Kolentax 1eT SP

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: