Dagboek Kopenhagen/woensdag: hoe gaat het?

Kort samengevat: niet best. Al is het bij dit soort conferenties altijd lastig in te schatten wat er uit de hoge hoed getoverd wordt als de echt belangrijke regeringsleiders ingevlogen zijn. Maar in vergelijking met Bali bestaat het ontwerp-verdrag uit een nóg veel grotere verzameling rechte haakjes, wat in VN-verband staat voor passages waar partijen het nog niet over eens zijn.

Kopenhagen 004 small
voor de deur van het conferentiecentrum voeren demonstranten van uiteenlopende pluimage een doorlopende voorstelling op

Het klimaatverdrag moet gaan bestaan uit zes bouwstenen:
– een lange termijn visie, waarin partijen zich bijvoorbeeld uitspreken over de totale emissiereductie van broeikasgassen in 2050 en de verdeling van die reductie over de verschillende landengroepen;
– acties om ons aan te passen (“adaptatie”) aan de klimaatverandering, bv. de zeespiegelstijging, verdroging of grotere kans op orkanen;
– verplichtingen om de emissies van broeikasgassen voor de middellange termijn (2020) substantieel terug te dringen (“mitigatie”); voor de rijke landen gaat het daarbij om absolute verplichtingen, voor ontwikkelingslanden om inspanningsverplichtingen; ook het tegengaan van ontbossing valt onder deze bouwsteen, omdat planten CO2 vastleggen en daarmee de CO2 concentratie verlagen;
– technologie overdracht van ontwikkelde aan ontwikkelingslanden; effectieve technieken voor duurzame energie en energiebesparing zijn vaak beschermd door patenten, waardoor ze onbetaalbaar zijn voor de ontwikkelingslanden;
– financiële steun van rijke landen voor adaptatie- en mitigatiemaatregelen in de ontwikkelingslanden; die laatste beschouwen dit als de aflossing van een historische schuld, omdat zij nauwelijks een aandeel gehad hebben in het opstoken van de fossiele voorraden in de afgelopen twee eeuwen;
– en tenslotte: een verantwoording- en controlemechanisme, om vast te stellen of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Kopenhagen 003 small
als je een briljante oplossing voor het klimaatprobleem hebt kan je die direct online laten zetten

Voor geen van de blokken ligt er op dit moment al een ontwerptekst waarover de onderhandelblokken het eens zijn. De Amerikanen willen wel afspraken maken over ambitieuze lange termijn doelen, maar ze hebben een erg slappe inzet voor hun verplichtingen tot 2020. De EU weigert tot nu toe concreter te worden onder welke voorwaarden ze haar reductiedoelstelling van 20% wil verhogen naar 30%. En zolang de rijke landen hun targets niet verhogen leunen de Chinezen achterover. Een klein lichtpuntje: toe nu toe waren de Chinezen fel tegenstander van verificatieverplichtingen, maar ze lijken nu wel bereid te zijn om een vorm van monitoring door het Internationaal Energie Agentschap te accepteren.

Maar al met al zijn de optimisten op dit moment in de minderheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: