kamermeerderheid wil dat Raad van Commissarissen Woonbron opstapt

Vanmorgen was het vervolgdebatje over het toezicht op de woningcorporaties. Ik heb mede namens CDA, PvdA en VVD een motie ingediend die de minister vraagt om de Raad van Commissarissen van Woonbron onder druk te zetten om op te stappen. Minister Van der Laan laat het oordeel over de motie over aan de Kamer, dat betekent dat hij hem zal uitvoeren indien hij wordt aangenomen. De stemming vindt a.s. donderdag plaats.


De motie luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat:
– de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) geen wettelijke basis heeft om de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie te vervangen;
– de minister wel de mogelijkheid heeft om langs informele weg druk uit te oefenen;
– de minister dit middel met succes heeft ingezet bij woningcorporatie Rochdale, maar ervan heeft afgezien bij woningcorporatie Woonbron;
– op de ss Rotterdam enorme verliezen zijn geleden en niemand daarvoor de verantwoording heeft genomen,
van mening, dat het interne toezicht van de raad van commissarissen voor Woonbron rond de ss Rotterdam heeft gefaald,
verzoekt de regering om bij monde van de minister voor WWI de raad van commissarissen van Woonbron uitdrukkelijk te laten weten dat zij er verstandig aan doen hun positie ter beschikking te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen
Van Bochove
Van der Burg
Depla.

Wat mij betreft zal de nieuwe RvC als eerste klus de handel en wandel van de raad van bestuur in de afgelopen periode moeten evalueren. De hoofdverantwoordelijkheid voor het echec met de ss Rotterdam ligt immers bij de Raad van Bestuur.

UPDATE 23 april
De motie is met algemene stemmen aangenomen!

Meer lezen? Zie dossier ss Rotterdam/Woonbron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: