Kamer onjuist geinformeerd over s.s. Rotterdam

Vanavond heeft minister Vogelaar op aandrang van de Kamer de vertrouwelijke stukken over de s.s. Rotterdam openbaar gemaakt. Ook heeft ze in een brief verantwoording afgelegd over haar eigen rol en die van haar ambtsvoorgangers. Conclusie: er is sprake van schokkende incompetentie bij de bestuurders van een van de grootste corporaties van Nederland èn van schokkende laksheid en incompetentie bij de inspectie VROM. Bovendien heeft de minister van VROM de Kamer bewust op het verkeerde been gezet.

Ik vind dat minister Vogelaar de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd over de grote financiële problemen rondom de aanschaf en verbouwing van de SS Rotterdam door woningcorporatie Woonbron. Ik heb de minister in april en augustus middels Kamervragen om opheldering gevraagd over de financiële risico’s. Zij wist op dat moment dat de situatie zeer ernstig was, maar heeft dit niet gemeldt. Erger is nog dat zij tot die tijd ook verzuimde om daadwerkelijk in te grijpen bij de corporatie.

Volgens de vandaag op verzoek van de Kamer openbaar gemaakte documenten over de SS Rotterdam, wist het ministerie van VROM al in 2005 dat de door Woonbron op te brengen kosten al waren opgelopen van 6 naar 25 tot 40 miljoen euro. Daarnaast werd de minister in het voorjaar van 2008 door haar ambtenaren en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) geïnformeerd dat de kosten waren opgelopen tot 140 miljoen euro. Blijkbaar heeft de minister tot die tijd geen enkele aanleiding gezien om direct actie te ondernemen, terwijl haar inmiddels toch wel duidelijk had moeten zijn dat er sprake was van een zeer ernstige situatie. In dergelijke situaties kan de minister direct verscherpt toezicht instellen of een bewindvoerder benoemen. In dit geval had zij dit zeker moeten doen.

Ik vind het daarnaast onbegrijpelijk dat de minister in de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de SP-fractie met geen woord wordt gerept heeft over de grote financiele risico’s, terwijl de omvang van de problematiek bij haar bekend was. Ik vind dit zo ernstig dat er volgende week direct op dinsdag een plenair debat aan deze zaak gewijd moet worden. Het functioneren van de minister van WWI staat ter discussie en dan past geen uitstel.

Meer lezen? Zie dossier ss Rotterdam/Woonbron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: