Kwaliteit kleine corporaties nog steeds beter!

Vorig jaar stelde ik vragen aan minister Vogelaar over het kwaliteitsverschil tussen kleine en grote woningcorporaties, naar aanleiding van onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Antwoord: het onderzoek was niet representatief. Maar nu komt een onderzoek van USP Marketing Consultancy tot precies dezelfde conclusie!


Hallo minister: wakker worden! (2)

Mij lijkt dat het langzamerhand voor de minister toch wat lastig wordt om te blijven beweren dat het gemeten kwaliteitsverschil niet bestaat dan wel niet relevant is. Een van de belangrijkste argumenten voor fusies van corporaties is de verbetering van de slagkracht en de dienstverlening. Als die vervolgens helemaal niet beter, maar juist slechter blijkt te zijn, moet je je achter de oren krabben of die fusies wel door moeten gaan.

Ik heb minister Vogelaar inmiddels door middel van nieuwe vragen uitgenodigd om haar standpunt te herzien. Mocht ze dat niet doen, dan zullen we bij motie een aanscherping van het fusiebeleid voorstellen.

Vragen van het lid Jansen (SP) over de kwaliteit van de dienstverlening van woningcorporaties

1. Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen van 9 oktober 2007 over de kwaliteit van de dienstverlening van woningcorporaties en heeft u kennis genomen van de uitkomsten van recent onderzoek door USP Marketing Consultancy over hetzelfde onderwerp?
2. Wat is uw reactie op de volgende conclusies van het USP-Onderzoek: ‘Opvallend is daarnaast dat kleinere corporaties over de hele linie beter presteren dan grote corporaties. Kleine corporaties gaan, volgens de huurders, onder andere beter om met gebreken aan de woningen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat kleinere corporaties vaker nog een eigen onderhoudsdienst hebben. Ook ligt de tevredenheid omtrent de snelheid waarmee mee huurders aan de balie worden geholpen bij kleine corporaties opvallend hoger in vergelijking met grote corporaties.’

3. hoe verklaart u dat kleine corporaties op alle 12 onderzochte parameters beter scoren dan grote?

4. Is het onderzoek van USP onder 15.000 corporatiehuurders gebaseerd op een representatieve steekproef van alle corporaties?
Zo ja: betekent dit dat u uw conclusie dat aan de gemeten kwaliteitsverschillen geen zwaarwegende betekenis moet worden gehecht (omdat er destijds geen sprake was van een representatieve steekproef) aan herziening toe is?
Zo nee: bent u bereid om zelf representatief onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de dienstverlening bij corporaties, waarbij onder meer bezien wordt wat de invloed is van schaalgrootte en fusies?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: