Bevolking zeer skeptisch over CO2 opslag

Ik heb vanmiddag samen met mijn collega Jos Hessels (CDA) het eerste exemplaar van het rapport Schoon fossiel of vuilstort in ontvangst genomen. Het Rathenau instituut onderzocht hoe de Nederlandse bevolking aankijkt tegen de de afvang en ondergrondse opslag van CO2. Conclusie: we mogen voortaan spreken van een omstreden techniek.


CO2-opslag: een variant op water naar de zee dragen

Uit het onderzoek blijkt dat de bevolking zes pijnpunten ziet met betrekking tot CO2 afvang en opslag (=CCS).
Mijn eigen commentaar geef ik gearceerd.

Het adverteren van CCS als schone technologie.
Mensen hebben deze PR-ballon van de energiebedrijven om de bouw van extra kolencentrales acceptabel te maken direct doorgeprikt.

Onzekerheid over de meerwaarde van CCS ten opzichte van alternatieven.
Het lijkt me logisch dat klimaatmaatregelen als energiebesparing of verhoging van de duurzame energieproductie op meer draagvlak mogen rekenen, omdat deze “no-regret” maatregelen ook andere voordelen hebben: een lagere energierekening op termijn en een vermindering van de afhankelijkheid van dure import van fossiele energie.

Het lange termijn beheersvraagstuk van de opslag.
Als je afval opbergt in de ondergrond moet je zeker weten dat dit ook op lange termijn daar veilig blijft zitten. Die zekerheid is er nog niet. Dan is het logisch wanneer de bewoners van Barendrecht een onrustig gevoel bekruipt als er onder hun huizen een proefopslag voor CO2 wordt ingericht.

De internationale commitment voor milieu- en klimaatproblemen.
De deelnemers aan de panels waren skeptisch over het rendement van CCS in Nederland, als dat niet past in bredere internationale afspraken: “Dan blijft het een druppel op een gloeiende plaat.” Ik vindt dat niet zo’n sterk argument. CCS zou op zich wel kunnen passen in de internationale afspraken in het kader van het Kyoto-verdrag, met name die over emissieplafonds. Waar het om draait is de vraag of CCS een bewezen, effectieve techniek is en zo nee, of het een kansrijke optie is ten opzichte van de alternatieven.

Not in my Back Yard: testen op zee versus testen op land.
Het ligt niet erg voor de hand om een proefopslag te ontwikkelen onder een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa. Zeker niet als er op de Noordzee geschikte -maar iets duurdere- alternatieven voorhanden zijn.

De opslag van buitenlands CO2 onder Nederlandse bodem.
Als er twijfels zijn of CCS een schone of vuile techniek is, ligt voor de hand dat plannen om de lege gasvelden onder Nederland te ontwikkelen tot een Europese opslagvoorziening geinterpreteerd worden als: Nederland wordt de vuilnisbelt van Europa.

De conclusies van het rapport van het Rathenau instituut zijn geheel in lijn met die van een congres van de Groningse SP-statenfractie over de plannen om nieuwe kolencentrales te bouwen aan de Eemshaven. CCS wordt daarbij gebruikt als verkoopargument richting de bevolking.

De SP-kamerfractie heeft zich afgelopen jaar gekeerd tegen het beleid van het kabinet Balkenende-IV om door het geven van rijksbijdragen voor CCS-proefprojecten subsidie te verstrekken op water naar de zee dragen.

Lees ook: Schoon fossiel: marketing of werkelijkheid?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: