Goed nieuws!

Voorlopig geen megasalarissen meer bij corporaties

Minister Vogelaar moet corporaties verplichten om voorlopig geen arbeidsovereenkomsten te sluiten met een salaris boven de Balkenendenorm. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie met deze strekking van SP-kamerlid Paulus Jansen aangenomen.

UPDATE 21 december 2007

Vandaag heeft minister Vogelaar, ter uitvoering van mijn motie, de volgende brief naar de woningcorporaties gestuurd:

Geachte directie, geacht bestuur, geachte raad,

Het zal u niet zijn ontgaan dat de ontwikkelingen met betrekking tot beloningen in de corporatiesector de afgelopen jaren veelvuldig de aandacht trekken. In dit verband wijs ik u op de motie Bakker uit 2005 over de normering van salarissen in de semi-publieke sector, waarover de Commissie Dijkstal recent advies uitbracht. Over de beloningen van bestuurders bij woningcorporaties is zeer recent ook een motie in de Tweede Kamer aangenomen, die de Regering oproept via aanwijzingen een strikte normering te bewerkstelligen op het (gemiddeld) salarisniveau van een minister, totdat het Kabinet heeft besloten over het advies van de Commissie Dijkstal. De Commissie Dijkstal bepleit voor de corporatiesector de verplichte hantering van een sectorale salariscode. Het Kabinet beraadt zich thans nog over dat advies.

Uit het mij thans bekende salarisbeeld van de sector blijkt dat een groot aantal salarissen ver boven de adviesregeling Izeboud uitkomt. Ik vind dat een dergelijke sectorregeling alleen maar zinvol is als corporaties zich daaraan ook houden.
Zolang het Kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie Dijkstal nog niet bekend is, vind ik dat bij alle benoemingen in de sector het salaris conform de code van de sector moet worden vastgesteld, waarbij het principe van ‘pas toe’ moet worden gehanteerd en niet het principe van ‘leg uit’.

Ik vertrouw erop dat u rekening houdt met mijn verzoek.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

In een toelichtende brief aan de Kamer stelt de minister dat zij -zoals de motie vraagt- ten aanzien van de bezoldiging van directeuren geen aanwijzing kan geven op grond van de Woningwet. Zij houdt het bij een dringende oproep.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: