crowd legislation

Komende donderdag levert de Kamer “schriftelijke inbreng” op het wetsvoorstel 33798 Wijziging Woningwet in verband met versterking van het handhavingsinstrumentarium. Dat is de eerste fase van de parlementtaire behandeling van een wet. Bij wijze van experiment publiceer ik mijn concept-inbreng nu al. Iedereen die iets te melden heeft kan dus nog vier dagen schieten op mijn commentaar, of met eigen voorstellen komen. En wie weet gebruik ik ze.


De SP rekent de strijd tegen huisjesmelkers tot zijn kerntaken. Binnenkort rijkt ROOD weer de huisjesmelker-van-het-jaar trofee uit.

Lees verder crowd legislation