Regeerakkoord en corporatieheffing

Als VVD en PvdA voor wat betreft de verhuurders-heffing vasthouden aan hun verkiezingsprogramma’s zijn er over tien jaar geen woningcorporaties meer: de ‘niet-winstbeogende instellingen in het belang van de volkshuisvesting’ (Woningwet) zijn tegen die tijd leeggeplunderd.


er wordt wat afgelachen in Den Haag, maar de 2,3 miljoen huurders van een corporatiewoning is het lachen vergaan.

Lees verder “Regeerakkoord en corporatieheffing”