Wet gluurverhoging: door naar Eerste Kamer

Afgelopen donderdagavond heeft een ruime kamermeerderheid bestaande uit coalitiepartijen VVD/PvdA en hun aanhangwagen van het aswoensdagakkoord D66/Christenunie/SGP de wet inkomensafhankelijke huurverhoging goedgekeurd. SP, PVV, CDA, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren stemden tegen.

UPDATE 17-2 8:40u

Zoals verwacht stak de coalitie-van-de-uitgestoken-hand de middelvinger op in de richting van de oppositie: alle 10 SP-amendementen (deels mede namens GL) en een 50plus amendement werden verworpen.
Lees hier het stenogram van de stemmingen: VH 20130214 VER stemmingen 33330

Voor en tijdens de tweede termijn heb ik nog een aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) aangepast. Dat heeft niet mogen baten, al zijn er in het aswoensdag/woonakkoord wel enkele kleine verbeteringen opgenomen die een afgezwakte variant zijn van de SP-amendementen.

Lees hier de aangepaste amendementen (de oorspronkelijke amendementen vind je hier)

VH 20130213 AMD 33330-40 tvv 20 meldingsplicht belastingdienst
Het amd.40 regelt dat de Belastingdienst de huurder een afschrift moet sturen als hij inkomensgegevens verstrekt aan de verhuurder ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat lijkt me een tamelijk elementaire zorgvuldigheidseis. Het verweer van Blok was dat de verhuurder op het moment dat hij een aanzegging voor de huurverhoging doet de inkomensgegevens ook moet vermelden. Probleem is echter dat als de inkomensgegevens volgens de huurder niet kloppen de aanzegging al gedaan is. Het ligt voor de hand om de huurder op het moment van verstrekking van de gegevens (rond 1 april) direct te informeren. Geschillen over de hoogte van het inkomen kunnen dan direct aanhangig worden gemaakt vóór het moment waarop de aanzegging van de huurverhoging de deur uit gaat.

VH 20130213 AMD 33330-41 tvv 18 indexering 43000 grens
De inkomensafhankelijke huurverhoging heeft twee belangrijke kantelpunten: de “Europese” grens voor de doelgroep van de sociale sector van €33.000 en de in het regeerakkoord Rutte-I genoemde €43.000 grens waarboven een mega-verhoging wordt doorgevoerd. De €33.000 grens is in het wetsvoorstel geindexeerd tot €33.600, de €43.000 grens is dat niet. Volkomen onlogisch, maar zo haalt minister Blok nóg wat echter huur op bij huurders met een inkomen in het grensgebied. Het amd.41 zorgt ervoor dat ook de €43.000 grens geindexeerd wordt.

VH 20130214 AMD 33330-51 tvv 22 chronisch ziek inflatievolgend
Het amd.51 regelt dat AOW-ers en chronisch zieken altijd een inflatievolgende huurverhoging krijgen, dus geen opslag betalen. De redenering van het amendement is dat deze groep al geconfronteerd wordt met veel extra kosten en inkomensverlagingen: eigen bijdragen en eigen risico’s, afstempeling van de pensioenuitkeringen e.d.
In het aswoensdagakkoord is een afgezwakte variant van dit amendement opgenomen: chronisch zieken kunnen beroep doen op een hardheidsclausule, waarmee ze in aanmerking komen voor een lagere huurverhoging. Hoe dit wordt uitgewerkt is op dit moment nog niet duidelijk.

VH 20130214 AMD 33330-53 tvv 35 vrijkomende woningen voorrang doelgroep
Het amd.53 regelt dat vrijkomende huurwoningen van woningcorporaties eerst aangeboden moeten worden aan woningzoekenden uit de doelgroep, voordat ze eventueel geliberaliseerd of verkocht mogen worden. Terwijl de wachtlijst met woningzoekenden in veel gemeenten aan het groeien is verkopen en liberaliseren woningcorporaties -gedwongen door het kabinetsbeleid- steeds meer huurwoningen.

VH 20130214 AMD 33330-55 tvv 31 43000Plus niet boven liberalisatiegrens
Het amd.55 regelt dat de huren ook voor de >€43.000 groep ten gevolge van de extra huurverhogingen niet boven de liberalisatiegrens (op dit moment ongeveer €670/maand) kunnen stijgen.
In het aswoensdagakkoord is een afgezwakte versie van dit amendement opgenomen. De huur mag voor deze groep niet stijgen boven het maximum op grond van het woningwaarderingsstelsel: de puntentelling. Voor huurders die een woning met een recent bouwjaar of een eengezinswoning huren komt het plafond dan ergens tussen de €800 en €1.100 per maand te liggen.

VH 20130214 AMD 33330-56 tvv 54 huur omlaag na inkomensdaling
Het amd.56 regelt dat huurders die een aantal jaren extra hoge huurverhogingen betaald hebben op grond van hun inkomen ook weer minder gaan betalen op het moment dat hun inkomen onder een kantpunt (de 33.000 of 43.000 grens) zakt. Als dit niet zou gebeuren kan het straks voorkomen dat een huurder die ontslagen wordt of met pensioen gaat meer dan 40% van zijn nettoinkomen aan huur moet betalen.
In het aswoensdagakkoord is een afgezwakte versie van dit amendement opgenomen. Bij inkomensdaling kan over maximaal twee jaar de extra huurverhoging worden teruggedraaid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: