verlengen hypotheek = zakkenrollen

Banken misbruiken het verlengen van hypotheken om hun klanten extra geld uit de zak te kloppen. Ze komen pas op het laatste moment met een aanbieding, zodat je nauwelijks bedenktijd hebt. En de rente is hoger dan bij een vergelijkbare nieuwe klant. Mag dat zo maar?

De klacht komt van de Vereniging Eigen Huis, in de slipstream van een discussie over de hoogte van de hypotheektrente die banken sinds de financiele crisis vragen. Volgens VEH en Consumentenbond is die opmerkelijk veel hoger dan in het buitenland. Maar volgens VEH worden bestaande klanten die hun hypotheek -bv. bij de afloop van een rentevaste periode van tien jaar- moeten verlengen extra hard gepakt.

Ik wil dat dit soort geniepige praktijken aan banden wordt gelegd. Daarom heb ik samen met Ewout Irrgang vragen gesteld aan minister van Financien De Jager. Wat mij betreft komt er een minimale bedenktijd van twee maanden bij het verlengen van hypotheken en mag de aangeboden rente bij oversluiten niet hoger zijn dan bij een vergelijkbare nieuwe klant.

Vragen van de leden Jansen en Irrgang (SP) aan de minister van Financien over wanpraktijken bij het verlengen van hypotheken

1.
Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Acties tegen hoge hypotheekrente’ (1) en kloppen de beschreven feiten?

2.
Staat er een wettelijke termijn voor het uiterste moment waarop hypotheekverstrekkers bij het aflopen van de rentevaste periode een aanbieding moeten doen voor een nieuwe termijn?
Zo nee:
– onderschrijft u de stelling van Vereniging Eigen Huis dat een zeer laat moment -bv. twee weken voor het aflopen van de termijn- de hypotheeknemer onvoldoende gelegenheid geeft om de aanbieding af te wegen tegen alternatieven en zo nodig te besluiten om over te stappen?
– wat zou naar uw mening een redelijke termijn zijn voor het afwegen van een aanbieding voor contractverlenging? Bent u bereid om dit bij wet of anderszins te regelen?

3.
Is het toegestaan dat banken bij het verlengen van een hypotheek een rente-aanbieding doen die hoger (2) ligt dan bij nieuwe klanten (die overigens eenzelfde risicoprofiel hebben)?
Zo ja, is dit naar uw mening strijdig met het beginsel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’?
Zo nee, onderschrijft u dat kortingen -en het vervallen van kortingen bij verlenging van een hypotheekcontact- beter zichtbaar moet worden gemaakt voor de klant? Hoe?

(1) Volkskrant, 11 februari 2011
(2) Hierbij inbegrepen constructies waarbij aan nieuwe klanten kortingen (bv. nieuwbouwkorting, starterskorting) gegeven worden die bij verlenging niet van toepassing zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: