Jansen vs De Boer: terugvordering huurtoeslag

Dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 7 februari 2011

Beste Betty,”Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker”, roept de Belastingdienst. Ik denk dat dit klopt voor belastingplichtigen met een eenvoudig fiscaal profiel. Als je dan ook nog goed opgeleid bent en kind aan huis op de digitale snelweg gaat het invullen van je belastingaangifte via internet veel sneller dan vroeger. Ook krijg je meestal sneller je definitieve aanslag. Complimenten daarvoor.

Anders ligt dat voor de ontvangers van huurtoeslag, die sinds 2006 ook via de Belastingdienst wordt uitgekeerd. Deze groep, ruim een miljoen huishoudens, bestaat grotendeels uit mensen met een zeer laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Zij zijn niet thuis in de finesses van allerlei regelingen, maar de tijdige en correcte berekening van hun toeslag maakt voor hen het verschil tussen fatsoenlijk kunnen eten of niet. Toeslag die te laat komt, of erger nog, toeslag die achteraf wordt teruggevorderd is voor deze groep een regelrechte ramp. En de Belastingdienst stapelt sinds ze verantwoordelijk is voor de toeslagen ramp-op-ramp.

Tot 2002 werd de huurtoeslag (toen nog huursubsidie genoemd) aangevraagd via de woningcorporaties. Dat had als voordeel dat daar ervaren medewerkers ervoor zorgden dat alle gegevens goed werden ingevuld, dus weinig fouten gemaakt werden. De corporatie kreeg voor die service een paar tientjes vergoeding per aanvraag.

Dat vond staatssecretaris Remkes te duur, dus die centraliseerde de aanvragen bij het ministerie van VROM, gevolgd door een overheveling naar de Belastingdienst. Die werd overvallen met die nieuwe taak, kreeg te weinig tijd voor de invoering en als dank voor deze nieuwe taak nog eens een megabezuiniging aan de broek.

Dus gaat het vaak mis met de huurtoeslagen, óók bij huurders met een uiterst simpel profiel. Zo is bijna de helft van de huurtoeslagontvangers AOW-er. Hun inkomen verandert hooguit met een vaste index. De enige andere belangrijke mutaties zijn: overlijden van een partner, uit huis vertrekken van een kind en een verhuizing. Al die gegevens komen automatisch bij de Belastingdienst binnen via de Gemeentelijke Basis Administratie.

Toch krijgen die oude mensen om de haverklap een navordering en als ze vervolgens zelf of via hun kinderen verhaal proberen te halen stuiten ze op een muur van bureaucratie.

Betty, ik vind dat er een verbod moet komen op terugvordering van huurtoeslag, als die door een fout van de Belastingdienst te hoog was vastgesteld, dan wel te laat verlaagd. Het is een variant op het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Ga je samen met mij jouw partijgenoot Frans Weekers achter de vodden zitten, zodat de Belastingdienst voortaan niet alleen de grote maar ook de kleine klanten fatsoenlijk behandelt?

Groeten, Paulus


Beste Paulus, Oef, je zet wel deze hele groep die huurtoeslag ontvangt weg als laagopgeleid€¦ Dit is niet mijn conclusie. Wel deel ik jou opvatting over het feit dat de belastingdienst bij de uitvoering van de huurtoeslag steken heeft laten vallen. Mijn collega Helma Nepperus (woordvoerder belastingen) zit op dit punt wel degelijk verantwoordelijk staatssecretaris Frans Weekers van de VVD achter de spreekwoordelijke vodden aan. (spreekwoordelijk want de man gaat uitstekend gekleed).
Het is inderdaad zo dat er een groep mensen is die een naheffing krijgt, omdat ze teveel hebben teruggekregen. Dit bedrag moet worden terugbetaald aan de belastingdienst. Dit is overigens heel erg vervelend als je dit overkomt. Maar, het gaat hier om belastinggeld en belastinggeld is van ons allemaal. Als je besluit dat een bepaalde groep minder hoeft te betalen, dan zal een andere groep dit moeten opbrengen. Zo werkt het nu eenmaal

Ik ben er dan ook niet voor om terugvordering te verbieden. Er zijn zoveel mensen die een aanslag inkomstenbelasting moeten betalen, ipv dat ze iets terugkrijgen. Als je deze lijn zou doorzetten, dan is het hek van de dam! Wel moet de betreffende persoon een redelijke terugbetalingstermijn krijgen.

Groeten,

Betty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: