Campagne: vrijdag 4 juni

Mala Raghoenath, onderwijzeres op basisschool De Klim, organiseert voor haar leerlingen van groep 6/7 een project over de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wordt aan de tand gevoeld door 29 onbevooroordeelde toekomstige kiezers.

De Klim is de oude school van mijn kinderen in de Utrechtse wijk Lunetten. Opvallend: om drie minuten over half negen zit iedereen op zijn stoel en is het stil. Dat is een flink verschil met de situatie in de plenaire zaal drie minuten na de start van het vragenuur.

Een vraag wordt altijd gesteld: “wat verdient u?” Dat is een mooie aanleiding om de afdrachtregeling van de SP uit te leggen. Maar het grootste deel van de les gaat over de vraag waar de overheid nu eigenlijk voor nodig is en waarom belastingen nuttig zijn.
Als afronding van het project mag iedereen zijn eigen verkiezingsposter ontwerpen. Uitslag na 9 juni.

Daarna een video interview met de NVM. De makelaarssite heeft sinds deze week een vernieuwd format, met meer actualiteit en dynamiek. Natuurlijk over de bekende thema’s als de hypotheekaftrek en overdrachtsbelasting, de huurliberalisatie (:niet doen!) en het aankeilen van investeringen in de bouw. Mijn nieuwtje: wat de SP betreft komt er een financiële prikkel om te stimuleren dat eigenaar-bewoners collectief investeren in groot onderhoud en energiebesparing. De huidige regeling voor energiebesparing, gericht op de individuele eigenaar is ook volgens de NVM een bureaucratisch monstrum. Mijn analyse: de meeste koopwoningen zijn complexgewijs gebouwd, je kan 20-30% op de kosten besparen door onderhoud en verbeteringen gezamelijk te laten uitvoeren. In de laagbouw zijn er echter geen verenigingen van eigenaren. De SP wil de oprichting van vrijwillige VvE’s in de laagbouw stimuleren door een goedkope lening of fiscale korting te koppelen aan een minimaal percentage deelnemers aan een verbeterplan.

Een volgend interview met Waterspiegel, het blad van de drinkwaterbedrijven. Wat heeft de SP voor plannen voor de watersector? Allereerst natuurlijk het opheffen van de waterschappen als bestuurslaag. Daar tekent zich een meerderheid voor af. Het grootste deel van de activiteiten (waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit) kan als uitvoeringsorganisatie naar de provincie. De afvalwaterzuiveringen zouden wat mij betreft, samen met het gemeentelijk rioolbeheer, in regionale nutsbedrijven ondergebracht kunnen worden. Dat scheelt waarschijnlijk 10-15% in kosten. De kostenbesparing kan gebruikt worden om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen zonder groteske tariefsverhogingen.
Verder neem ik de gelegenheid te baat om nog wat afstand te nemen van de conclusies van de Deltacommissie. Die heeft wat mij betreft veel te snel voorgesorteerd op één oplossingsrichting. Ik pleit er nog maar eens voor om vijf jaar te gebruiken voor het afwegen van de fundamentele oplossingsrichtingen en daarna pas de knoop door te hakken. In de tussentijd hoeven de waterbouwers overigens niet op hun handen te zitten, want er is nog minstens voor tien jaar werk om alle achterstallig onderhoud aan dijken en kunstwerken weg te werken. Dat moet hoe dan ook gebeuren.

’s middags volgt nog een thuiswedstrijd, in meerdere opzichten. Het landelijk verkiezingsdebat van de Woonbond wordt bij mij om de hoek georganiseerd in Aristo Lunetten. De zaal zit goed vol, nu eens niet met lobbyisten en media, maar met huurders. De emoties lopen hoog op, vooral als mijn collega’s Brigitte van der Burg (VVD) en Bas Jan van Bochove (CDA) aan het woord komt. Voor de VVD is dat volkomen terecht, voor het CDA iets minder. Uit het CPB-rapport blijkt dat D66 met name voor de korte termijn ook een aanslag gaat plegen op de koopkracht van de Nederlandse huurders. En zelfs de GroenLinks en de Christenunie verhogen de huren nog meer dan het CDA. GroenLinks zit tot 2015 op inflatie+2,5%. Ineke van Gent ontkent dat op hoge toon, daarom leen ik het CPB-rapport (doorrekening verkiezingsprogramma’s) even van Woonbond-directeur Ronald Paping. En inderdaad, het klopt echt: GL verhoogt de huren in vier jaar tijd met 6% boven het basispad van het CPB (inflatie+1%). En inflatie + 1% + 6%/4 jaar = inflatie + 2,5%. Lullig, maar waar.
Een complete vergelijking van de woonparagraaf van de politieke partijen door de Woonbond vind je hier.

’s Avonds nog even langs bij een aantal SP-leden in mijn wijk die meehelpen met het verspreiden van de verkiezingsfolders. Zoals altijd wordt er in Lunetten geen woning overgeslagen, of er moet een NEE-NEE sticker op de bus zitten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: