campagne: woensdag 27 mei

De dag begint om 9:30 met een bijeenkomst georganiseerd door de Global Forest Coalition en Friends of the Earth over de gevolgen van grootschalig gebruik van biobrandstoffen en het bijstoken van hout door kolencentrales voor het bosbeheer en de locale bevolking in de ontwikkelingslanden.

Camila Moreno

Aan het debat nemen behalve NGO’s uit Nederland en ontwikkelingslanden ook Nederlandse wetenschappers en vertegenwoordigers van de energiebedrijven deel. Ik ben het enige kamerlid, wel is oud-Europarlementariër Dorette Corbey (oud-Europarlementariër PvdA) een van de inleiders.

Volgens Camila Moreno van Friends of the Earth leiden harde doelstellingen van Europese landen en de Europese Unie om in 2020 20% van de energie duurzaam op te wekken, waarvan een aanzienlijk deel met biomassa/biobrandstof, tot een neokoloniale claim op het land in ontwikkelingslanden. In Brazilië wordt nu al 50 miljoen hectare land gebruikt voor de productie houtpellets en de teelt van Soya, Suikerriet en Mais voor biodiesel en bioethanol. De plantages zijn monoculturen die mechanisch bewerkt worden. De planten en bomen zijn veelal genetisch gemodificeerd om ze te optimaliseren op groeisnelheid. Gevolg is dat ze enorme hoeveelheid water consumeren, wat het ecosysteem tot ver in de omtrekt raakt.

Deepak Rhugani laat aan de hand van de nationale plannen van Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland zien dat de nationale biomassa/biobrandstofdoelstelling voor 60-90% op import leunen. Volgens Rhugani is het energetisch rendement van biomassa ook mager: als de opbrengst van een hectare biomassa 1 eenheid is, kan je op dezelfde hectare met windmolens 10 eenheden produceren en met zonnepanelen 100 eenheden.

Beide sprekers zijn -net als de SP- voorstander van een moratorium op de import van biomassa uit ontwikkelingslanden. In juli 2007 betoogden 25 vertegenwoordigers van locale organisaties uit ontwikkelingslanden al dat duurzaamheidsregelingen, certificaten e.d. window-dressing zijn, terwijl in werkelijkheid op grote schaal tropische bossen het loodje leggen voor de plantages.

Dorette Corbey, tegenwoordig voorzitter van de adviescommissie biomassa, dacht daar uiteraard anders over. Volgens de commissie moeten de doelstellingen voor biomassa gerealiseerd worden door efficiëntere teelt, het gebruik van marginale gronden en het beter benutten van reststromen. Dat laatste ben ik met haar eens. Ook zouden volgens Corbey de duurzaamheidscriteria uitgebreid moeten worden tot andere vormen van energie-opwekking en tot de voedselproductie.

Hierna snel naar het volgdende verkiezingsdebat van de vereniging van milieukundigen in Nieuwspoort. Naast de bekende conculega’s Ger Koopmans, Lia Roefs en Ineke van Gent zitten er ook twee nieuwelingen aan tafel Maas Goote (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD). Maas Goote ken ik als zeer deskundig en vasthoudend ambtelijk onderhandelaar bij de klimaatconferenties van Bali en Kopenhagen. Zowel Goote als Lucas weren zich goed.
Ik moet onder meer met Ger Koopmans in de clinch over de stelling dat er méér geld gestoken moet worden in weginfrastructuur. Nee dus. Begin nou eerst eens om een fatsoenlijk ruimtelijk economisch beleid te voeren, waardoor niet iedereen in de Randstad moet gaan werken, zorg vervolgens dat zoveel mogelijk mensen het openbaar vervoer of de fiets gebruiken (trekken we ruim €3 miljard extra voor uit), benut de bestaande infra beter, onder meer door gespreide werktijden en andere adviezen van de commissie De Waal. Maar het CDA kies er uiteraard voor om direct de beton en asfaltmachines te laten uitrukken. Zo kennen we Ger weer.

Daarna naar Zoetermeer voor een verkiezingsdebat in het Stedelijk College, op onnavolgbaar anarchistische wijze geleid door Jan Jaap van der Wal. Die dat overigens geheel belangeloos & voor niks doet. Op zo’n jongen kan je toch niet kwaad worden?
Het debat vindt plaats tijdens een diner, bereid en opgediend door medewerkers van Resto van Harte. Zie mijn verslag van gisteren. In de zaal zitten behalve de politici ook veel bewoners die wekelijks deelnemen aan de eettafels van Resto van Harte. Het debat gaat onder meer over de enorme werkdruk in de gezondheidszorg, de AOW leeftijd, de sociale samenhang in de wijken en de mogelijkheden om mensen die al lang thuis zitten weer aan werk te helpen.

Dan is het al weer half negen en kan ik in de trein naar huis nog meegenieten van de eerste commentaren op het optreden van Emiel tijdens het lijsttrekkersdebat in Carrè.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: