Ongeval windmolen snel onderzoeken

Ik heb vanavond schriftelijke vragen gesteld aan minister Cramer (VROM) over het ongeluk met een windmolen langs de A6, waarbij een wiek op de weg terecht kwam. Gelukkig zijn daarbij geen doden of gewonden gevallen, maar dat had gemakkelijk kunnen gebeuren. Ik wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid snel een onderzoek instelt. Totdat de oorzaak van het ongeluk vaststaat zouden vergelijkbare molens in de directe nabijheid van wegen, spoorlijnen en kwetsbare gebouwen stilgezet moeten worden.

wiekmolen
(foto: nu.nl)

Naar mijn mening onderstreept het ongeluk dat de inpassingseisen voor wind op land aangescherpt moeten worden, iets waar de SP al geruime tijd voor pleit. Ook geeft het een extra argument om méér in te zetten op wind op zee, terwijl het kabinet juist heel veel extra wind op land wil realiseren.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van VROM over breuk van een wiek van een windmolen langs de A6 .

1. Onderschrijft u dat het absoluut onacceptabel is dat bij een defect aan een windmolen afgebroken onderdelen terecht kunnen komen op een weg, spoorlijn of een gebouw waarin zich mensen kunnen ophouden? Zo ja, hoe is het mogelijk dat dit bij de windmolen langs de A6 wel gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u met ons van mening het wenselijk is dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek instelt naar de oorzaak? Wilt u de raad verzoeken zo’n onderzoek in te stellen?

3. Heeft u informatie over het aantal vergelijkbare opstellingen van windmolens in de nabijheid van infrastructuur en gebouwen? Zo nee, bent u bereid om op korte termijn deze informatie te verzamelen?

4. Welke landelijke eisen worden gesteld aan de afstand van windmolens ten opzichte van infrastructuur en kwetsbare gebouwen? Voldeed de molen langs de A6 aan deze eisen?

5. Bent u van mening dat gedurende het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de molen langs de A6 restricties gesteld dienen te worden aan het gebruik van andere windmolens met een vergelijkbare afstand ten opzichte van infrastructuur en kwestbare gebouwen?

UPDATE 28 mei, 21:46
Inmiddels is er iets meer bekend over de oorzaak. De molen waarvan de wiek is afgebroken is 12 jaar oud. De wieken waren in die tijd nog gemaakt van een kunstharsgebonden houtlaminaat. Alleen de gondel van de molen was voorzien van een bliksembeveiliging. De nieuwe generatie windmolens heeft polyester wieken die ook voorzien zijn van een bliksembeveiliging. In geval van blikseminslag vallen die als een bananenschil omlaag, ze breken dus niet af.
Voorlopige conclusie: het probleem lijkt zich te beperken tot een specifiek ouder molentype. De vraag blijft open hoeveel stuks van dit type nog in gebruik zijn en hoe dicht die bij gevoelige stemmingen staan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: