Van der Laan: een beetje voortrekken mag

Laan v.d. Eberhard N04296-24aMinister van der Laan heeft er geen moeite mee dat Amersfoortse woningcorporaties “bij de toewijzing van sommige studentenwoningen” HBO-studenten voorrang geven boven MBO-studenten. Dat blijkt uit de antwoorden op mijn schriftelijke vragen over de toewijzing van studentenwoningen en -kamers in Amersfoort.

Volgens mij heeft Van der Laan zijn oren laten hangen naar de Amersfoortse corporaties en de gemeente. In de praktijk krijgen volgens ROOD Amersfoort HBO-studenten altijd voorrang.
Ik neem dan ook geen genoegen met dit antwoord en ga er bij het eerstkomende kamerdebat over studentenhuisvesting een motie over indienen.

antwoorden op vragen van het lid Jansen (SP) over de woningtoewijzing aan studenten (ingezonden 13 januari 2009).

1. Is u bekend dat woningcorporatie Portaal Eemland bij de toewijzing van sommige studentenwoningen en -eenheden voorrang geeft aan HBO-studenten boven MBO-studenten?
Ja.

2. Staat de Huisvestingswet toe om bij studenten die verder in dezelfde positie verkeren (leeftijd, inschrijfduur e.d.) voorrang te geven aan een specifieke groep (in dit geval: HBO-) studenten?
Zo nee, bent u bereid gemeenten en corporaties te informeren over de onwenselijkheid van dit voorrangcriterium en zo nodig ook in te grijpen op grond van uw toezichthoudende taak?
Zo ja, acht u dit onderscheid gewenst? Bent u bereid de wet aan te passen, zodat een dergelijk onderscheid niet langer is toegestaan, dan wel uitsluitend onder strikte voorwaarden is toegestaan?

De Huisvestingswet geeft gemeenten de mogelijkheid in een huisvestingsverordening regels te stellen omtrent de verdeling van woonruimte ter bevordering van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. Het lijkt mij moeilijk te onderbouwen dat het onderscheid tussen HBO- en MBO- student een relevant criterium is in het kader van de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte. Reistijd zou dit wel kunnen zijn. Echter, de gemeente Amersfoort maakt dit onderscheid ook niet in de huisvestingsverordening. De gemeente Amersfoort heeft wel een huisvestingsverordening, maar sluit daarin onzelfstandige woonruimten uit van de woonruimteverdelingsregels.

Wel is het zo dat de woningcorporaties Portaal Eemland en Alliantie Eemvallei bij de toewijzing van sommige studentenwoningen en -eenheden voorrang geven aan HBO-studenten boven MBO-studenten. Corporaties hebben tot maatschappelijke taak bij te dragen aan huisvesting voor de lagere inkomensgroepen, maar daarmee is niet gezegd dat zij alle subcategorieën van deze doelgroep in gelijke mate moeten voorzien. Er zijn corporaties die zich toeleggen op huisvesting voor ouderen, jongeren, dak- en thuislozen, studenten, etc. Zolang de gemeente voldoende medewerking krijgt van corporaties om haar woonvisie voor alle subcategorieën te realiseren en ik geen signalen krijg dat bepaalde groepen, in dit geval MBO-studenten, in de gemeente structureel niet voor woonruimte in aanmerking komen, zie ik geen aanleiding om actie te ondernemen.

Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie
E.E. van der Laan

Meer lezen? Zie Dossier Studentenhuisvesting

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: