FD: Corporaties wijzigen tactiek

Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen “…. wil kamerleden erop wijzen dat de PvdA via de vennootschapsbelasting geld van de sociaal zwakkeren overhevelt naar de algemene middelen. Daarop zal hij ook de Socialistische Partij attent maken, zo zei hij en marge van een bijeenkomst vrijdag in Den Haag.” (FD, 8 september 2007). Hallo Willem: wakker worden!

WvLeeuwen
netwerker Willem van Leeuwen

Al bij het kennismakingsdebat met minister Vogelaar op 28 maart jl. wees de SP -als enige- op de gevolgen van het afromen van corporatiegeld naar de algemene middelen van het Rijk.

Toen was al duidelijk dat PvdA-minister Bos van plan is om een héél ruime definitie te hanteren voor de besteding “aandachtswijken”: het geld kan ook best wel gestopt worden in de bouw van brede scholen, buurtvoorzieningen e.d. Dat zijn zaken die nu nog volledig door de overheid betaald worden. Bos zorgt er dus voor dat straks het armste deel van Nederland (de bewoners van de sociale huursector) opdraait voor investeringen die door iedereen -ook door eigen woningbezitters en particuliere huurders- gebruikt worden. Een soort omgekeerde solidariteit dus.

Inmiddels is meer bekend over de manier waarop Bos wil afromen: via het heffen van Vennootschapsbelasting over de kernactiviteiten van de woningcorporaties. Daarmee komen er nog twee strategische bezwaren tegen deze aanpak bij.

Als corporaties vennootschapsbelasting gaan betalen over hun sociale activiteiten worden ze gedwongen om (nog) commerciëler te gaan werken. Oud-minister Dekker (VVD) liet dit scenario, op aandrang van een van haar partijgenoten in de Tweede Kamer, in 2005 al onderzoeken. Zij concludeerde toen dat de algemene invoeing van vennootschapsbelasting (VPB) voor corporaties zou leiden tot de bouw van minder sociale huurwoningen, minder investeringen in het bestaande bezit en hogere huurverhogingen. Het voorstel ging daarop de prullenbak in. Twee jaar later doet PvdA-partijleider Wouter Bos wat zelfs de VVD niet durfde.

Het tweede strategische bezwaar is dat de VPB-heffing geen directe koppeling met de volkshuisvesting heeft. Het geld verdwijnt in de algemene middelen. Misschien dat er in de begroting 2008 nog een poging gedaan wordt om aan te geven dat het geld wordt besteed aan de aandachtswijken, maar het kan net zo goed gebruikt worden om het budgettaire probleem van de steeds maar stijgende kosten van de hypotheekaftrek te dekken. Zo wordt de ongelijke behandeling van de huurders en eigen woningbezitters nóg groter.

Overigens moet Van Leeuwen niet de hoop hebben dat zijn koninkrijkje dankzij de steun van de SP buiten schot blijft. Wat ons betreft wordt het wettelijk kader voor de corporaties zodanig aangescherpt dat de maatschappelijke controle -met name van de huurders, maar ook van de lagere overheden- hersteld wordt. Dan kunnen we gelijk iets doen aan die krankzinnige beloningen die veel corporatiebestuurders zichzelf toekennen.

Lees het volledige artikel in het Financieele Dagblad van 8 september – Corporaties wijzigen tactiek – Hans Verbraeken

Meer lezen?
Zie dossier venootschapsbelasting woningcorporaties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: