Piet de Vrije over de greep in de kas van de woningcorporaties

Ik schrijf regelmatig -zeg maar gerust meestal- kritisch over woningcorporaties. Dat doet tekort aan de vele volkshuisvesters in hart en nieren die daar werkzaam zijn. Om de balans een beetje recht te trekken geef ik onderstaand het woord aan de Veenendaalse corporatiedirecteur Piet de Vrije. Hij heeft een haarscherpe analyse van het plan van minister Bos van Financien om 750 miljoen euro “op te halen” bij de woningcorporaties.

(ingezonden opinie Piet de Vrije, Directeur Patrimonium woonstichting
Veenendaal)

Minister Bos rekent zich te rijk
Kosten hypotheekrenteaftrek kwart miljard omhoog
Huursector moet het driedubbele betalen

In de zomer is de Tweede Kamer op reces. Maar in Den Haag wordt driftig gewerkt aan de Rijksbegroting. Er tekent zich op het terrein van het wonen een groot financieel probleem van miljarden af.
Het ziet er niet naar uit dat de minister van Financiën dit zo snel kan oplossen. Dat levert niet alleen problemen op voor het opknappen van de prachtwijken maar ook voor het begrotingstekort. Een tekort dat door Brussel is gemaximeerd. Daar waar Frankrijk aangeeft hier weinig aan gelegen te laten liggen is Nederland als klein principieel land veel kwetsbaarder. Voor de voorman van de PvdA in deze regering ligt er een explosief dossier.

In nog geen jaar tijd is de rente op hypotheken twintig procent duurder geworden. Niet prettig voor mensen met een koopwoning waar de rente opnieuw wordt vastgesteld. Maar ook niet prettig voor de minister van financiën. De hypotheekrenteaftrek stijgt hierdoor in het komende jaar met ongeveer een kwart miljard euro. Een tegenvaller voor de inkomstenbelasting derhalve.

Tegelijkertijd wil de minster van financiën elk jaar driekwart miljard heffen bij de woningcorporaties. Daar waar de mensen in een koopwoning gemiddeld honderd euro per jaar extra inkomenssteun krijgen als compensatie van de gestegen rentekosten, wil minister Bos gemiddeld een afdracht van driehonderd euro in de staatskas per huurwoning. Zo niet dan stijgt het begrotingstekort boven de norm van Brussel. In het regeerakkoord is er een passage opgenomen dat woningcorporaties financieel bijdragen aan het wonen. Bijvoorbeeld aan de betaalbaarheid en de vernieuwing van de wijken. De eerste post is ingevuld met het bevriezen van de huren op inflatieniveau. Dat kost circa een kwart miljard. De woningcorporaties hebben daarnaast voor investeringen in de buurten en in het isoleren van woningen extra geld vrijgemaakt.
Minister Bos wil nu het regeerakkoord zo uitleggen dat er daar bovenop nog 750 miljoen cash aan het rijk moet worden afgedragen. Daarmee wordt een pot gevuld waar de komende tien jaar verbetering van gemeentelijke taken in de wijken kan worden betaald. Omdat de inkomsten (vier jaar 750 miljoen) sneller binnen komen dan de uitgaven (tien jaar 300 miljoen) blijft er een gunstig effect op de rijksbegroting. En dat is weer mooi voor Brussel en de EMU-norm voor het begrotingstekort.

Maar wat is de ratio achter deze heffing van Bos?
Waarom moet de huursector 750 miljoen storten en krijgt de koopsector 250 miljoen extra? Het enige argument dat wordt gehanteerd is dat corporaties rijk zijn of zouden zijn. Maar dat vormt juridisch gezien geen grond voor een heffing. Bovendien is de rijkdom van corporaties bij de meeste pas echt geld als ze woningen verkopen. Dat gebeurt nu ook wel om bijvoorbeeld nieuwbouw en renovaties te financieren. Maar zijn extra verkopen van sociale huurwoningen ook vanuit de doelstelling van de volkshuisvesting verantwoord? Die vraag zou de regering in ieder geval dan dienen te beantwoorden. Maar daartoe moet eerst worden gestudeerd en nagedacht over de woningmarkt. En dat heeft de regering zich zelf verboden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er gedurende vier jaar niet over de woningmarkt mag worden nagedacht. Waarom niet? Omdat er vier jaar lang niet getornd mag worden aan de hypotheekrenteaftrek.
Nu de kosten daarvoor met 250 miljoen op de rijksbegroting stijgen is het wel heel wrang dat de huursector het driedubbele zou moeten op hoesten. Van een gelijke behandeling van de koop- en huursector is dan in het geheel geen sprake meer.

Uiteraard hebben huurders belang bij lage huren. Huurders hebben ook belang bij kwalitatief goede woningen door onderhoud en nieuwbouw. Van corporaties moet geëist worden dat ze hun beloftes op dat punt waarmaken. Gezien de groeiende schuld van corporaties bij banken is dat in hoge mate ook het geval. Als de minister van Financiën echter de woningcorporaties in vier jaar tijd drie miljard afpakt gaat dat geld verloren voor betaalbare en goede woningen.

Daar waar in de laatste periode van de vorige regering met minister Winsemius op Huisvesting weer goede energie ontstond om verder te gaan met de problemen in de steden op te lossen dreigt er nu weer een periode van gekissebis. Daar komen de prachtwijken niet dichterbij door.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: