Salarissen corporatiebestuurders nog steeds abnormaal hoog

Gisteren had NRC Handelsblad veel corporatienieuws. Naast het feit dat de ministers Vogelaar en Bos ruzie schijnen te hebben met de corporaties over de financiering van het aanpakken van de aandachtswijken, verdienen sommige corporatiebestuurders nog steeds abnormaal veel. Enkelen zelfs tot drie keer de “Balkenende-norm”.

Een ander opvallende constatering van het NRC is dat een onderzoek naar de beloning van de corporatiebestuurders in 2005(!), al maanden gereed is. Oud-minister Dekker startte het onderzoek op. Zij trad af en werd opgevolgd door minister Winsemius. Hij hield het onderzoek nog even aan voor nadere verificatie. Inmiddels zit minister Vogelaar ongeveer 4 maanden in het zadel en nog steeds wacht de Tweede Kamer op de uitkomsten. Het NRC heeft het -na lang aandringen bij het ministerie van VROM- moeten doen met een tweederangslijstje.

De Tweede Kamer heeft in de afgelopen jaren keer op keer moties aangenomen om de verrijking aan de top van de (semi-) publieke sector aan te pakken. Onder meer van de leden Bakker (D66) en van Gent (GL). Ook een motie van Ewout Irrgang werd aangenomen, met de volgende tekst: “overwegende, dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat voor de (semi-)publieke sector het salaris van de minister-president de maximumnorm wordt, verzoekt de regering deze maximumnorm waar mogelijk vanaf heden te handhaven.”

Toch schiet het niet op met de matiging van de salarissen van de corporatietoppers. Daarom stelde ik vandaag de volgende schriftelijke vragen aan minister Vogelaar:

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over de beloning van bestuurders van woningcorporaties

1.
Hebt u kennis genomen van de artikelen ‘Lijst beloningen corporaties niet openbaar’ en ‘Drie keer zoveel als Balkenende’ , kloppen de beschreven feiten over de hoogte van de salarissen van bestuurders en wat is uw inhoudelijke reactie hierop?

2.
Klopt de suggestie in de artikelen dat het onderzoek naar de beloningen van corporatiedirecteuren over 2005 ‘al maanden klaar is’?

3.
Zo ja, wat is de reden dat u dit onderzoek nog niet aan de kamer heeft gezonden? Wilt u dit onderzoek zo snel als mogelijk aan de kamer toezenden?

4.
Zo nee, hoe komt het dat het onderzoek na inmiddels twee ministerswisselingen nog steeds niet gereed is?

5.
Bent u bereid om -nu veel corporaties zich niet storen aan de richtlijnen van de AedesCode/Governancecode- de publicatie van de bezoldiging van directeur-bestuurders verplicht te stellen, bijvoorbeeld op grond van het BBSH?

6.
Welke maatregelen gaat u in lijn met de door de Tweede Kamer vastgestelde moties nemen om excessieve salarissen aan de top van de woningcorporaties aan te pakken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: