Verloten huurwoningen zwaktebod II

Twee weken geleden schreef ik al over het voornemen van twee corporaties in Eindhoven om per 1 september a.s. al hun vrijkomende woningen via loting te gaan toewijzen.

Loterij

Vandaag verscheen er een alarmerend artikel in Trouw, waaruit duidelijk wordt dat steeds meer corporaties overstappen op dit systeem.

Vandaag heb ik daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Vogelaar.

De vragen:

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over het verloten van woningen door corporaties.

1. Hebt u kennis genomen van het artikel ‘Woningen verloten als oneerlijk wondermiddel’?

2. Zullen met dit nieuwe woningverdelingsysteem niet vooral de snelle en handige woningzoekenden profiteren, temeer omdat mensen binnen 48 uur via internet moeten reageren?

3. Hoe rijmt dit met het uitgangspunt dat schaarse sociale huurwoningen op objectieve criteria (urgentie, inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, enz€¦) toegewezen worden?

4. Wat vindt u van het feit dat dit systeem bij steeds meer corporaties, in vele verschillende varianten, wordt ingevoerd?

5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van een lotingsysteem op de regie in de woonruimteverdeling (gelijke kansen voor woningzoekenden, evenwichtige wijkopbouw e.d.)?

6. Zo ja, wat zijn de resultaten van dit onderzoek?

7. Hoe strookt dit met uw aanpak van de aandachtswijken?

8. Acht u het noodzakelijk om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van dit systeem op een eerlijke en noodzakelijke woonruimteverdeling te beperken?

9. Onderschrijft u de in het artikel gemaakte opmerking door een directeur van Vestia dat wonen ‘een eerste levensbehoefte’ is?

9. Acht u het acceptabel dat een eerste levensbehoefte op basis van loting wordt verdeeld?

10. Zo ja, kunnen we in de toekomst lotingen verwachten bij dotterbehandelingen of in de jeugdzorg?

11. Kan het in het artikel genoemde probleem dat woningzoekenden ‘wachten op hun droompaleis’ en daartoe meerdere malen woningen weigeren niet simpel worden opgelost door in het toewijzingssysteem een puntenboete in te bouwen bij herhaald weigeren van woningen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: