Aanpak ontduiking jaarverslagplicht bedrijven schiet niet op

Onlangs stelde ik samen met Sharon Gesthuizen vragen over de ontduiking van de jaarverslagplicht. 70% van de bedrijven houdt zich niet aan de verplichting om het verslag binnen 13 maanden (!) na beeindiging van het boekjaar te publiceren.

MvdHoeven

De nieuwe minister van Economische Zaken Maria Verhoeven liet vandaag weten dat ze vindt dat Nederland het zo slecht nog niet doet, en dat ze voor de zomer haar reactie op het onderzoek van de universiteit Nijmegen aan de kamer zal voorleggen. Ik had me bij een flitsende start iets anders voorgesteld.

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Jansen en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken over sancties tegen bedrijven die hun jaarrekening niet ter inzage leggen. (Ingezonden 23 januari 2007).

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Geen sancties op het niet openbaren van jaarcijfers’ (Financieel Dagblad, 19 januari 2007)?

Antwoord:
Ja.

2
Wat is uw reactie op de aanbevelingen van het rapport van het Radboudinstituut van de universiteit van Nijmegen?

Antwoord:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een opdracht verleend aan het, aan de Radboud Universiteit verbonden, Van der Heijden Instituut om een rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren naar de publicatie van de jaarrekening.

Primair is gevraagd om een beoordeling, in het licht van de EU-regelgeving, van de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken om ontheffing te verlenen van het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening. De onderzoekers stellen vast dat een ontheffingsbevoegdheid niet in strijd is met de EU-regelgeving op dit gebied. Aanbevolen wordt om ten behoeve van de rechtszekerheid in beleidsregels uitdrukkelijk vast te leggen onder welke voorwaarden ontheffing mogelijk is en ook dat ontheffing alleen tijdelijk verleend wordt.

Tevens is in het onderzoek aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk en aan vergelijking daarvan met het buitenland. Daarbij valt op dat de naleving van de jaarrekeningplicht in Nederland niet slecht afsteekt tegen de nalevingspercentages in omliggende landen.

Naar aanleiding van hun bevindingen doen de onderzoekers diverse aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de vormgeving van de jaarrekeningplicht, de ontheffingsmogelijkheid en de handhaving. Een beleidsmatige reactie op de aanbevelingen kan, gezien de betrokken beleidsvelden, alleen in overleg met de ministeries van Justitie en Financiën worden gegeven. Deze wordt op dit moment voorbereid en zal voor de zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: