Verhagen: ook gemeentelijke en provinciale procedures schaliegas opschorten

Minister Verhagen is met mij eens dat gemeenten en provincies er goed aan doen om de afgifte van milieu-, RO- en natuurwetvergunningen in relatie tot schaliegaswinning op te schorten tot het onderzoek naar de milieueffecten is afgerond. Naar verwachting is dat rond de zomer van 2013 gereed. Maar: Verhagen wil ze hier niet toe oproepen, omdat lagere overheden over hun eigen agenda gaan. Dat bleek tijdens het mondelinge vragenuur van vanmiddag.

Lees hier het verslag van het vragenuur: ENK 20120925 MV schaliegas