huisvesting arbeidsmigranten

Er kwamen iets meer MOE-landers (arbeidsmigranten uit midden- en oost-Europa) naar Nederland dan gedacht. In 2004 dacht het CBS dat het er 10.000 zouden worden. Eind 2009 waren het er 300.000. In veel regio’s zorgt de huisvesting van MOE-landers nog steeds voor grote problemen, zowel voor de MOE-landers zelf als voor omwonenden en Nederlandse woningzoekenden. Minister Blok kiest voor de liberale aanpak: beetje regisseren en voor de rest “laat de markt het lekker zelf uitzoeken”.


veel MOE-landers wonen op (marginale) recreatieterreinen, al dan niet illegaal.

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer met Blok over het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. De -voornamelijk- Polen doen werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, met als belangrijkste problemen: verdringing van Nederlandse werkzoekenden, sociale uitbuiting en misstanden bij de huisvesting.

Een van de belangrijkste discussiepunten was: wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de huisvesting van deze mensen? De SP vindt: de werkgever, die ook profiteert van de goedkope arbeidskrachten. Het standpunt van Blok staat daar haaks op: primair de arbeidsmigrant zelf. Daarnaast hebben de werkgevers nog een “morele verantwoordelijkheid” om hun personeel te helpen bij het zoeken van huisvesting, de woningcorporaties moeten nog wat doen en de minister gaat af en toe eens praten met de negen regio’s waar de problemen zich opstapelen. Een ding heeft Blok wel geleerd van de enorme stroom Polen die na het openen van de EU-grenzen in 2005 naar Nederland kwamen: hij doet geen voorspellingen over het aantal Roemenen en Bulgaren dat per 1-1-2014 deze kant op komt.

Dat is koren op de molen van de huisjesmelkers, die nu al garen spinnen bij de massa’s Polen die een baas hebben die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Lichtpuntje is dat de minister de regels voor de bestrijding van huisjesmelkerij dit jaar wil gaan aanscherpen. Maar dat blijft een dweilen met de kraan open oplossing, zolang er geen duidelijke verantwoordelijkheid komt voor het realiseren van voldoende tijdelijke huisvesting van de MOE-landers.

Lees hier mijn volledige inbreng: VH 20130306 AO huisvesting EU arbeidsmigranten