De Boer vs Jansen: erfpacht

dubbelcolumn op nvm.nl, 6 december 2010.

Beste Paulus,
Afgelopen woensdag heeft de Tweede Kamer over de begroting Binnenlandse Zaken gesproken. Namens de VVD-fractie heb ik voorgesteld om eens na te denken over het instrument erfpacht. In oude binnensteden, maar ook op de eilanden (Staatsbosbeheer op Vlieland) is sprake van exorbitante stijgingen van deze vergoeding, die de eigenaar van de opstal moet betalen voor de erfpacht.

Gemeenten als Amsterdam en Groningen lijken erfpacht te gebruiken om hun inkomsten te verhogen. ‘Het grondeigendom is tevens strategisch, omdat je als gemeente automatisch meer zeggenschap houdt over ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad’, is een veelgehoord argument. Maar hier biedt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten uitkomst, waardoor gemeenten vanwege een belangrijke, maatschappelijke ontwikkeling een recht van eerste koop kan eisen.

Ondertussen worden de eigenaren van de woningen op grond in erfpacht geconfronteerd met een enorme lastenstijging, en daardoor een daling van de waarde van de woning. Omgekeerd is het voor erfverpachters zo, dat ze jarenlang niet aan de canon mogen komen. Dan is het ook in het belang van de erfverpachter om te komen tot een bijstelling van de canon na verloop van €¦ 30 jaar of langer.

Op Vlieland zijn woningen op erfpacht maar voor een beperkt publiek bereikbaar door de enorme vergoedingen die worden gevraagd. Dit laatste moet jou toch de wenkbrauwen doen fronsen, Paulus. De VVD-fractie wil zich in deze gevallen herbezinnen over het instrument erfpacht. In ieder geval komt er een brief van de minister waarin de voors en tegens worden opgesomd.

Beste Paulus, ben je bereid om hier in mee te denken of vind je het toch vanuit SP-filosofie belangrijker dat gemeenten zoveel mogelijk grond in erfpacht houden?

Groeten, Betty

Dag Betty,
Waarom wil de VVD nu opeens het kind met het badwater weggooien? Erfpacht is nota bene een liberale uitvinding (mr.Treub)! Het publiek bezit van grond zou in een dichtbevolkt land als Nederland juist matigend kunnen werken op de grondkosten. Zo zijn in de Flevopolders de prijzen pas sky-high gegaan nadat de overheid – in opdracht van Gerrit Zalm – begonnen was met de grote uitverkoop van de grond. Daardoor kunnen boerenzonen en -dochters het bedrijf van hun ouders niet meer overnemen. Dom, dom, dom.

Wij zijn voor wettelijke eisen aan erfpachtverhoging, zowel bij particuliere als bij publieke erfpacht. In de gemeente Utrecht is in 2003 na een grote bewonersactie de maximale erfpachtverhoging per jaar gelijk gesteld aan de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Dat was een initiatief van de SP.

Ook zou je de hoogte van de erfpacht jaarlijks moeten aanpassen in plaats van een enorme verhoging om de 10 of 30 jaar. Dat soort verbeteringen horen thuis in de wet. Doen?

Groeten, Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: