Omgeving Noordeinde prooi voor opkopers Rijk

Opkopers van het Rijk kopen alle panden rond paleis Noordeinde op. De aankoop van het pand Noordeinde 66, tot voor kort eigendom van prins Willem Alexander, wordt gemotiveerd “…. op basis van een analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)”. Volgens mijn informatie zijn al veel meer panden rond het paleis -op kosten van de belastingbetaler- aangekocht.

PaleisNoordeinde
Paleis Noordeinde; de aangekochte woning ligt links van het paleis (foto gemeentearchief Den Haag)

Blijkens de antwoorden blijkt de aankoop van het pandje van de PvO gefinancierd uit middelen voor terrorismebestrijding van het ministerie van Justitie. Weten we ook direct hoe ruim die jongens in de slappe was zitten.

antwoorden op de kamervragen over de aankoop van de woning Noordeinde 66 in Den Haag door de Rijksgebouwendienst, met als kenmerk 2070812090, gesteld door het kamerlid Jansen van de SP.

Vraag 1. Hebt u kennis genomen van het artikel “Prins verkoopt Noordeinde voor drie miljoen euro?”
Ja, ik heb kennis genomen van het desbetreffende artikel uit het AD.

Vraag 2. Is het waar dat de Rijksgebouwendienst de woning aan het Noordeinde 66 heeft gekocht van Z.K.H. Prins Willem-Alexander?
Namens de Staat der Nederlanden heeft de Rijksgebouwendienst, daarin ondersteund door de Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën, het pand Noordeinde 66 gekocht van de Prins van Oranje.

Vraag 3. Welke taxateur(s) heeft / hebben het pand getaxeerd? Wat is de getaxeerde waarde? Kan de Tweede Kamer het / de taxatierapport(en) inzien?
Het pand is getaxeerd door een beëdigd taxateur in opdracht van de Prins van Oranje. Namens de staat is het pand getaxeerd door taxateurs van de Dienst der Domeinen en Rijksgebouwendienst gezamenlijk. De uiteindelijke aankoopprijs is gebaseerd op deze twee taxaties. Taxatierapporten zijn niet openbaar omdat het hier om een een opdracht / overeenkomst gaat tussen de eigenaar / verkoper en de taxateur.

Vraag 4. Is de woning onderhands aan de Rijksgebouwendienst verkocht en klopt het in het artikel genoemde aankoopbedrag?
Antwoord
De woning is onderhands verkocht en de aankoopprijs bedroeg inderdaad de in het artikel genoemde € 3,25 mln.

Vraag 5. Wat was de WOZ waarde van de woning per 1 januari 2006?
De WOZ-waarde van huizen is niet openbaar.

Vraag 6. Hoeveel vierkante meter woonoppervlakte heeft de woning?
De woning heeft 640 m2 woonoppervlak.

Vraag 7. Hoe verklaart u de buitensporig grote waardestijging van de woning, namelijk 855% in 14 jaar?
De oorspronkelijke aankoop van de woning in 1993 betreft een transactie tussen koningin Juliana en prins Willem-Alexander. Omdat het pand na 1945 niet meer was verbouwd, heeft de vorige eigenaar het pand geheel gerenoveerd. Tegenover de hierdoor ontstane waardestijging staan de gemaakte renovatiekosten. Om de huidige waarde van de woning te bepalen zijn twee taxatierapporten gemaakt. De waardestijging moet dus gezien worden in het licht van de eerdere transactie, een investering in het pand en de huidige marktwaarde.

Vraag 8. Welke bestemming heeft de Rijksgebouwendienst voor de woning?
Het pand is, op basis van een analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), door het Rijk aangekocht. Gezien de veiligheid en beveiliging van het ernaast gelegen Paleis Noordeinde zoekt de Rijksgebouwendienst, in overleg met de NCTb, een bestemming.

Vraag 9. Komen de aankoop- en exploitatiekosten ten laste van de begroting Wonen, Wijken en Integratie? Zo ja, is in de begroting 2008 rekening gehouden met deze aankoop?
Het ministerie van Justitie heeft op de begroting van 2007 middelen vrijgemaakt waarmee de aankoop van het pand kon worden gefinancierd. De Rijksgebouwendienst is eigenaar van het pand en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer. De exploitatieuitgaven komen ten laste van de huuropbrengst.

Hoogachtend, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
drs. Ella Vogelaar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: