Ons Belang Hengelo zet huurders buitenspel

Samen met Staf Depla (PvdA) heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld over de woningstichting HBS Ons Belang in Hengelo. Deze corporatie is in 1998 gevormd bij een fusie. Bij die gelegenheid werd de woningbouwvereniging omgezet in een stichting. De huurders bedongen destijds dat zij het recht van voordracht kregen voor de helft plus een van de leden van de Raad van Toezicht.

Eind 2005 heeft de stichting vervolgens de statuten veranderd, waardoor dit recht geschrapt is. Een van de leden van de Raad van Toezicht die tègen de statutenwijziging was werd door de overige leden van de Raad van Toezicht ontslagen met het argument dat hij ook bestuurslid was van een politieke partij (PvdA).

Daarover is vervolgens een rechtszaak aangespannen, waarover recent uitspraak is gedaan. De statutenwijziging wordt niet teruggedraaid.

Vragen van de leden Jansen (SP) en Depla (PvdA) aan de minister van WWI over een statutenwijziging van de Hengelose Bouwstichting Ons Belang

1.
Hebt u kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Almelo, sector civiel, zaaknummer 79241 HA ZA 692 van 2006 d.d. 7 juni 2007?

2.
Was uw ambtsvoorganger ten tijde van de statutenwijziging (21 december 2005) op de hoogte van het bestaan van een schriftelijke verklaring van de directie van de Hengelose Bouwstichting d.d. 8 april waarin wordt vastgelegd, dat de Bewonersvereniging HBS Ons Belang het recht heeft om voordrachten te doen voor de helft plus één leden van de Raad van Toezicht?

3.
Zo nee:
– bent u met ons van mening dat uw ambtsvoorganger essentiële informatie is onthouden in verband met uw wettelijke taak om statutenwijzigingen te beoordelen en goed te keuren?
– Heeft u de mogelijkheid om de verleende goedkeuring alsnog in te trekken en de statutenwijziging terug te draaien en bent u hiertoe bereid?

4.
Zo ja, op grond van welke argumenten zou het schriftelijk vastgelegde voordrachtsrecht naar uw mening beperkt mogen worden?

5.
Staat het lidmaatschap van een politieke partij op grond van het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) en/of de gedragscode VTW (Vereniging Toezicht Woningcorporaties) het lidmaatschap van een Raad van Toezicht van een woningcorporatie in de weg? Zo ja, waarom?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: