Vereniging omwonenden windparken wil eerlijker verdeling lusten en lasten

Vanmiddag hield de Nederlandse Vereniging Omwonenden van Windparken (NLVOW) zijn startconferentie in de Utrechtse Jaarbeurs. Een prima initiatief waarin ruimte was voor debat tussen geharnaste voor- als tegenstanders van windenergie en omwonenden, die zich vaak overvallen voelen door projectontwikkelaars die eerst een deal sluiten met grondeigenaren en daarna op zoek gaan naar “draagvlak”. wynpark Beabuorren … Lees verder “Vereniging omwonenden windparken wil eerlijker verdeling lusten en lasten”

Op bezoek in de Delta: Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer wordt bedreigd door achteruitgang van de waterkwaliteit. Net als de Oosterschelde is het water in de Grevelingen zout, maar een belangrijk verschil is dat er geen (half)open verbinding met de zee is, dus geen getijdewerking. Dat heeft geleid tot een zuurstofprobleem in de diepere delen van de Grevelingen.