Maatschappelijke onderneming

Hoe kan je ervoor zorgen dat woningcorporaties opereren als maatschappelijke onderneming? Dat was een van de thema’s die uitgebreid aan de orde kwamen tijdens mijn werkbezoek bij Wonen Weert. Jack Vinken (Hestia groep), Mirjam Depondt (Woonpunt) en Rudy de Jong (Wonen Limburg) ondertekenen de intentieverklaring voor een nieuwe fusie in de Limburgse corporatiewereld.

Opinie: Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant

De drie grootste aandeelhouders van Essent, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel, hebben vorige week bekend gemaakt een strategische fusie met een -eventueel buitenlandse- partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het bedrijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en … Lees verder “Opinie: Opschaling en privatisering Essent: ramp voor de klant”

Verkoop aandelen NUON is dom

Wethouder Gehrels wil graag de aandelen van NUON verkopen. Zodoende hoopt zij snel een fortuin binnen te halen, maar ze geeft hiermee ook heel wat uit handen. Volgens de SP is de prijs van het verkopen van deze aandelen erg hoog en getuigt het van kortzichtig beleid als de gemeente deze aandelen toch van de … Lees verder “Verkoop aandelen NUON is dom”

Vogelaar heeft lak aan de kamer en keurt megafusie goed

PvdA-minister Vogelaar heeft toestemming gegeven voor de fusie tussen woningcorporaties Ymere en de Woonmaatschappij. Door deze fusie ontstaat de grootste corporatie van Nederland, met maar liefst 80.000 woningen. De toestemming druist in tegen een uitspraak van de Tweede Kamer, die fusiecorporaties van meer dan 10.000 woningen verbiedt. SP-Kamerlid Paulus Jansen: ‘Minister Vogelaar geeft gewoon toestemming … Lees verder “Vogelaar heeft lak aan de kamer en keurt megafusie goed”

SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend: – het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren – het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag – het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken – een debat op korte termijn over het … Lees verder “SP-moties en amendement bij Begroting WWI”

dossier fusie/schaalvergroting woningcorporaties

Na de verzelfstandiging van de corporatiesector in 1994 is de schaalvergroting in een stroomversnelling geraakt. Tegelijkertijd legt de vereniging als rechtsvorm het loodje: bijna alle corporaties zijn tegenwoordig een stichting. Zowel door de schaalvergroting als door het omzetten van de rechtsvorm wordt de invloed van de huurders op het beleid ondermijnd.

WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking

Vandaag ontving ik het medio april verschenen rapport Publieke zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het is een verdienstelijke poging tot verkenning van de schaduwzijden van marktwerking en de mogelijkheden om de zwakke kanten van het kapitalisme te verzachten. Toch blijft er na lezing van samenvatting en conclusies (ik geef … Lees verder “WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking”