Dossier windenergie

Wind-op-land is op dit moment in Nederland na biomassa -waarvan de duurzaamheidsclaim discutabel is- de meest rendabele vorm van hernieuwbare energie. Naar verwachting zal wind op land vóór 2020 zonder (SDE-)subsidie rendabel zijn. Voor wind op zee wordt het breakeven point naar verwachting vijf tot tien jaar later bereikt.

Dossiers: overzicht

In deze rubriek vind je de volgende dossiers met alle artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb: ENERGIE/KLIMAAT afsluiten gas, elektriciteit, warmte, drinkwater APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen biomassa/biobrandstof CCS/CO2-afvang en -opslag kernenergie klimaatconferentie Bali (2007) AFGESLOTEN klimaatconferentie Kopenhagen (2009) AFGESLOTEN splitsing en privatisering energiebedrijven slimme meter warmte werkbezoek Noorwegen (2013) AFGESLOTEN windenergie zonne-energie BOUWEN EN … Lees verder “Dossiers: overzicht”

dossier zonne-energie

“Alleen de zon gaat voor niets op” luidt het spreekwoord. In Nederland bedraagt de ingestraalde zonneenergie gemiddeld over het jaar, dag en nacht zo’n 100 Watt/m2. Met een fractie van die gratis energie zouden we kunnen voorzien in onze totale energiebehoefte. We moeten alleen investeren in technieken om dat potentieel om te zetten in elektriciteit, … Lees verder “dossier zonne-energie”

Hoeveel geluid mag een windmolen maken?

De geluidproductie van windturbines is een van de belangrijkste argumenten die tegenstanders van wind-op-land aanvoeren om deze vorm van duurzame elektriciteitsproductie van de hand te wijzen. Daarbij wordt de emissie van laagfrequent geluid vaak als verzwarende factor genoemd. Hoeveel geluid maakt een windmolen eigenlijk? En maakt het nog verschil hoe hoog die molen is, hoe … Lees verder “Hoeveel geluid mag een windmolen maken?”

1 windturbine op land = 120.689 m2 zonnepanelen

Eén 5 megawatt windturbine op land met een ashoogte van 130 meter produceert jaarlijks 17.500.000 kWh, dat is net zoveel stroom als 120.689 m2 zonnepanelen. Inclusief onderhoudspaden heb je een zonnepark van 16 hectare nodig om de stroomproductie van een windturbine te evenaren.

veiligheid windturbines

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Asscher binnenm op mijn schriftelijke vragen over het ongeluk met de windturbine bij Ooltgensplaat. Uit het antwoord blijkt dat bij de handhaving van de voorschriften voor interne (ARBO) en externe veiligheid van windturbines zoals gewoonlijk vertrouwd wordt op zelfregulering. Of dat in dit geval geleid heeft tot het onvoldoende … Lees verder “veiligheid windturbines”

PVV selectief bezorgd over herrie

Gisteren besprak de commissie VROM de concept regeling voor de beperking van geluidhinder van windmolens met minister Huizinga. Die wil windmolens voortaan onder het activiteitenbesluit laten vallen. Je hebt dan geen vergunning meer nodig, ook al moet je wel voldoen aan wettelijke milieueisen. Tegelijkertijd wordt de normstelling gebaseerd op de Europese Lden-norm. Volgens mij is … Lees verder “PVV selectief bezorgd over herrie”

Cramer: 9% ernstig gehinderden geen probleem

Minister Cramer vindt het geen probleem als een grote groep mensen uit hun slaap gehouden worden door windmolens. Volgens een onderzoek van TNO zal bij haar nieuwe geluidsnorm 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden. Klaarblijkelijk beschouwt de minister dit als ‘collateral damage’ van haar beleid om wind op land te promoten. onlangs kwam een … Lees verder “Cramer: 9% ernstig gehinderden geen probleem”

Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

Ik ken Halbe Zijlstra nog uit de tijd dat we beiden fractievoorzitter waren in de gemeenteraad van Utrecht. Dat bindt. Hoewel hij liberaal is en ik socialist kunnen we op energiegebied met regelmaat gezamelijk optrekken. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van een minister van Milieu die het niet al te nauw lijkt te nemen met de … Lees verder “Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens”